Når en blits som støtter samlet blitsstyring (SB-5000, SB-500, SB-400 eller SB-300) er montert i kameraets tilbehørssko, kan du vise blitsinformasjon i kameradisplayet ved å trykke på DISP-knappen i forograferingsmodus (0 DISP-knappen). Informasjonen som vises avhenger av valgt blitsstyringsmodus.

TTL

1 Klarsignal for blitsen
2 Ikon for indirekte blitsbelysning (vises hvis blitshodet er skråstilt oppover)
3 Advarsel om blitshodets posisjon (vises hvis blitshodet ikke er i korrekt posisjon)
4

Blitsstyringsmodus

FP-indikator

5 Blitskompensasjon (TTL)
6 Blitsfunksjoner
7 Indikator for FV-lås
8 Blitskompensasjon

Automatisk ekstern blits

1

Blitsstyringsmodus

FP-indikator

2 Automatisk ekstern blitskompensasjon

Manuell avstandsprioritet

1

Blitsstyringsmodus

FP-indikator

2 Blitskompensasjon (manuell avstandsprioritet)
3 Avstand

Manuell

1

Blitsstyringsmodus

FP-indikator

2 Blinkstyrke

Repeterende blits

1 Blitsstyringsmodus
2 Blinkstyrke (effekt)
3

Antall avfyrte blink (ganger)

Frekvens

Blitsinformasjon og kamerainnstillinger

Blitsinfomasjonsvisningen viser kamerainnstillingene som er valgt, inkludert opptaksinnstilling, lukkertid, blenderåpning og ISO-følsomhet.

Endre blitsinnstillingene

Du kan endre blitsinnstillingene ved å trykke på i-knappen i displayet med blitsinformasjon. Alternativene som er tilgjengelig avhenger av blitsen og hvilke innstillinger som er valgt. Du kan også prøveavfyre blitsen.