Du kan bruke High-Definition Multimedia Interface-kabelen (HDMI; ekstrautstyr) (0 Annet tilbehør) eller en HDMI-kabel av type C (selges separat hos tredjepartsleverandører) til å koble kameraet til høyoppløsnings videoenheter. Slå alltid av kameraet før du kobler til eller kobler fra en HDMI-kabel.

Koble til kameraet

Koble til HD-enheten (velg en kabel med en HDMI-kontakt)

HDMI-skjermer

Når kameraet er koblet til en HDMI-TV eller en annen skjerm, velger du HDMI-kanalen på enheten. Slå deretter på kameraet og trykk på K-knappen. Under avspilling vises bildene på TV-skjermen. Du kan justere lydstyrken med TV-kontrollene. Kamerakontrollene kan ikke brukes.

HDMI-opptakere

Kameraet kan ta opp video direkte til tilkoblede HDMI-opptakere. Med noen opptakere kan kameraets kontroller også starte og stoppe opptaket. Bruk alternativet HDMI i oppsettsmenyen for å justere innstillingene for HDMI-utdataene.

 • Utgangsoppløsning: Velg bildeformatet som skal overføres til HDMI-enheten. Hvis du velger Auto, velger kameraet automatisk et egnet format.
 • Avansert: Juster innstillingene nedenfor.

  • Utgangsområde: Auto anbefales for de fleste situasjoner. Hvis kameraet er i stand til å bestemme korrekt RGB-videosignalutgangsområde for HDMI-enheten, kan du velge Begrenset område for enheter med et RGB-videosignalinngangsområde på 16 til 235, eller Fullt område for enheter med et RGB videosignalinngangsområde på 0 til 255. Velg Begrenset område hvis du merker et tap av detaljer i skygger, og velg Fullt område hvis skyggene er "utvasket" eller for lyse.
  • Styring av eksternt opptak: Hvis du aktiverer styring av eksternt opptak, kan du bruke kameraets kontroller til å starte og stoppe opptaket når kameraet er koblet via HDMI til en tredjeparts opptaker som støtter Atomos Open Protocol (opptakere i Atomos SHOGUN-, NINJA- eller SUMO-serien). Et ikon vises på kameraskjermen: A vises i film-live view, mens B vises under filmopptak. Kontroller opptakeren og opptaksskjermbildet under opptaket for å sikre at opptaket lagres på enheten (merk at utdataene som overføres til enheten kan bli forstyrret mens styring av eksternt opptak er aktiv). Kameraskjermen slås av automatisk når tidsbryteren for beredskapsstilling utløper og samtidig opphører HDMI-dataoverføringen. Når du tar opp film på en ekstern enhet, må du velge Tidsbryter for ber.stilling for egendefinert innstilling c3 (Forsinkelse på avslåing) og velge Ubegrenset eller en tidslengde som er lengre enn det forventede opptaket. Se opptakerens bruksanvisning for mer informasjon om enhetens funksjoner og betjening.
  • Datadybde for utdata: Velg mellom 8-bits og 10-bits.
  • N-Log-innstillinger: Velg På (kan ikke ta opp til kort) for å bevare detaljer i høylys og skygger, og unngå overmettede farger når du tar opp film. Velg dette alternativet (kun tilgjengelig når 10-bits er valgt for Datadybde for utdata) når du tar opp filmer som senere skal fargekorrigeres. Opptakene lagres direkte på den eksterne enheten og kan ikke lagres på kameraets minnekort. Alternativene Innst. for ISO-følsomhet > Maksimal følsomhet og ISO-følsomhet (M) i filmopptaksmenyen kan settes til verdier på henholdsvis ISO 1600 til 25 600 (Z 7) eller 51 200 (Z 6), og ISO 800 til 25 600 (Z 7) eller 51 200 (Z 6).
  • Assistert visning: Velg for live forhåndsvisning av videoopptaket når På (kan ikke ta opp til kort) er valgt for N-Log-innstillinger. Fargene i forhåndsvisningen kan avvike fra fargene i den endelige filmen, men dette påvirker ikke opptakets resultat.

HDMI-utdata

HDMI-utdataene er ikke tilgjengelig mens filmer tas opp med filmbildestørrelser på 1920 × 1080 120 p, 1920 × 1080 100 p eller 1920 × 1080 sakte film, eller når kameraet er koblet til en datamaskin som kjører Camera Control Pro 2.

Utdata med 10-bits datadybde

10-bits kan bare brukes med kompatible opptakere. Uansett hvilken visningsmodus som er valgt, slås kameraskjermen på og søkeren forblir blank. Fotografier kan ikke tas opp. Under filmopptak gjelder følgende begrensninger, hvis du har valgt en bildestørrelse på 3840 × 2160:

 • Filmer lagres ikke på minnekort som er satt inn i kameraet.
 • Ikoner og tegn på skjermen vises med lav oppløsning.
 • Valg av DX-bildefelt på Z 7 reduserer bildevinkelen til omtrent 90%. Bildevinkelen på Z 6 er alltid cirka 90%.

Zoom

Filmer tatt opp med en bildestørrelse på 3840 × 2160 vises i størrelsen 1920 × 1080 når de er zoomet inn.