Dette kapitlet forklarer grunnleggende fremgangsmåte for å ta og vise bilder.