Dette avsnittet dekker grunnleggende innstillinger for opptak og avspilling.