Dette kapitlet beskriver kontroller som kan brukes under opptak.