Hvis du trykker på i-knappen, vises i-menyen: en meny med ofte brukte innstillinger for gjeldende modus.