Kameraet kan brukes med en eller flere eksterne blitser (avansert trådløs blitsstyring). For informasjon om bruk av en blits montert i kameraets tilbehørssko, se "Fotografering med kameramontert blits" (0 Fotografering en kameramontert blits).

I dette avsnittet indikeres handlinger som innebærer at tilbehør er tilkoblet kameraet med C, og handlinger som kun relaterer til eksterne blitser med f. For mer informasjon om f, se bruksanvisningen som fulgte med blitsen.