Du kan løse eventuelle problemer med kameraet ved å følge trinnene nedenfor. Sjekk denne listen før du kontakter forhandleren eller en Nikon-autorisert servicerepresentant.

Trinn 1

Kontroller de vanligste problemene som er oppført i følgende avsnitt:

Trinn 2

Slå av kameraet og ta ut batteriet. Etter å ha ventet i omtrent ett minutt, setter du inn igjen batteriet og slår på kameraet.

Hvis du nettopp har tatt bilder, vent minst et minutt før du tar ut batteriet, da det kan hende at kameraet fremdeles skriver data til minnekortet.

Trinn 3

Søk på Nikons nettsteder.

For support-informasjon og svar på vanlige spørsmål, besøk nettstedet for ditt land eller din region. For å laste ned den nyeste firmwaren for kameraet ditt, besøk:

Trinn 4

Rådfør deg med en Nikon-autorisert servicerepresentant.

Gjenopprette standardinnstillingene

Avhengig av gjeldende innstillinger kan enkelte menyelementer og andre funksjoner være utilgjengelige. For å få tilgang til menyelementer som vises i grått eller andre utilgjengelige funksjoner, kan du prøve å gjenopprette standardinnstillingene med elementet Nullstill alle innstillinger i oppsettmenyen (0 Nullstill alle innstillinger). Vær imidlertid oppmerksom på at profiler for trådløse nettverk, informasjon om opphavsrett og andre brukerdefinerte innstillinger også blir nullstilt. Før du nullstiller anbefaler vi at du lagrer innstillingene med alternativet Lagre/last inn innstillinger i oppsettmenyen.