Ta några minuter för att bekanta dig med namnen på och funktionerna hos kamerans reglage och displayer. Detta avsnitt kan vara bra att gå tillbaka till när du läser resten av handboken.