Tryck på i-knappen för att visa i-menyn.

Markera alternativ med multiväljaren och tryck på J för att visa alternativ, markera sedan ett alternativ och tryck på J för att välja det och återgå till i-menyn (för att återgå till föregående display utan att ändra inställningar, tryck på i-knappen).

Kommandorattarna

Du kan även justera inställningarna för markerade alternativ genom att vrida på den primära kommandoratten för att välja ett alternativ och sedan trycka på J (underalternativ, om sådana finns tillgängliga, kan väljas genom att vrida på den sekundära kommandoratten. I vissa fall kan samma alternativ väljas med vilken som helst av de båda kommandorattarna). Det aktuella alternativet väljs också om du markerar ett annat alternativ med multiväljaren eller trycker in avtryckaren halvvägs.