För att visa Anpassade inställningar, välj A-fliken i kameramenyerna.

Anpassade inställningar används för att anpassa kamerainställningarna enligt egna önskemål.

Huvudmeny

Grupper för anpassade inställningar

Följande anpassade inställningar är tillgängliga:

Anpassad inställning 1
  Återställ anpassningsmenyn
a Autofokus
a1 Välj AF-C-prioritet
a2 Välj AF-S-prioritet
a3 Fokusföljning med låsning
a4 Ansikts-/ögonavk. auto. AF-omr.
a5 Fokuspunkter som används
a6 Spara punkter eft. orient.
a7 AF-aktivering
a8 Begr. val av AF-områdesläge
a9 Loopa val av fokuspunkt
a10 Alternativ för fokuspunkt
a11 AF-område i svag belysning
a12 Inbyggd AF-hjälplampa
a13 Manuell fokusring i AF-läge 2
b Mätning/exponering
b1 EV-steg för exp.kontroll
b2 Enkel exponeringskomp.
b3 Centrumvägt område
b4 Finjustera optimal exponer.
c Timers/AE-lås
c1 AE-lås via avtryckaren
c2 Självutlösare
c3 Fördröjning till avstängning
d Fotografering/visning
d1 Bildhastighet för CL-läget
d2 Max antal exponer. i följd
d3 Alt. för synkroniserade slutare
d4 Exponeringsfördröjning
d5 Slutartyp
d6 Begränsa valbart bildområde
d7 Filnummersekvens
d8 Tillämpa inställn. på livevisning
d9 Rutnät i inramning
d10 Konturförstärkningar
d11 Visa alla i serietagningsläge
e Gaffling/blixt
e1 Blixtsynkhastighet
e2 Blixtslutartid
e3 Exponeringskomp. för blixt
e4 Automatisk c-ISO-känslighet
e5 Modelleringsblixt
e6 Auto. gaffling (läge M)
e7 Gafflingsföljd
f Reglage
f1 Anpassa i-menyn
f2 Anpassningar
f3 OK-knappen
f4 Slutartids- och bländarlås
f5 Anpassa kommandorattar
f6 Släpp knapp och anv. ratt
f7 Invertera indikatorer
g Film
g1 Anpassa i-menyn
g2 Anpassningar
g3 OK-knappen
g4 AF-hastighet
g5 AF-följningskänslighet
g6 Visning av högdagrar

Punkter som ändras från standardvärden indikeras av en asterisk (“U”).

Finns endast med kompatibla objektiv.

Se även

För menystandardinställningar, se “Standardinställningar för menyn Anpassade inställningar” (0 Standardinställningar för menyn Anpassade inställningar).