Kameran kan användas med objektiv med Z-fattning. Innan du monterar eller tar bort objektiv, kontrollera att kamerans strömbrytare är i läge OFF. Var försiktig så att det inte kommer in damm i kameran när objektivet eller kamerahuslocket tas bort, och se till att ta bort objektivlocket innan du tar bilder. Det objektiv som vanligtvis används i denna handbok i illustrationssyfte är ett NIKKOR Z 24–70mm f/4 S.

Ta bort kamerahuslocket

Ta bort det bakre objektivlocket

  Monteringsmarkering (kamera)

  Monteringsmarkering (objektiv)

Rikta upp monteringsmarkeringarna

G

Vidrör inte bildsensorn eller objektivkontakterna.

Vrid objektivet enligt bilden tills det klickar på plats

Objektiv med F-fattning

Montera fattningsadaptern FTZ (medföljer eller är tillgänglig separat, 0 Användarhandbok för FTZ-fattningsadaptern) innan du använder objektiv med F-fattning. Om du försöker montera ett objektiv med F-fattning direkt på kameran kan objektivet och/eller bildsensorn skadas.

Ta bort objektiv

Se till att kameran är avstängd när du tar bort eller byter objektiv. Ta av objektivet genom att hålla in objektivlåsknappen (q) samtidigt som du vrider objektivet medsols (w). När du har tagit bort objektivet, sätt tillbaka objektivlocken och kamerahuslocket.