Valda bilder kan betygsättas eller markeras som kandidater för senare radering. Betygen kan också visas i NX Studio. Skyddade bilder kan inte betygsättas.

 1. Välj en bild.

  Tryck på K-knappen för att starta bildvisning och visa en bild som du vill betygsätta.

 2. Visa i-menyn.

  Tryck på i-knappen för att visa i-menyn.

 3. Välj Betygsätt.

  Markera Betygsätt och tryck på J.

 4. Välj ett betyg.

  Vrid på den primära kommandoratten för att välja ett betyg från noll till fem stjärnor, eller välj d för att markera bilden som en kandidat för senare radering. Tryck på J för att slutföra åtgärden.