För att visa retuscheringsmenyn, välj N-fliken i kameramenyerna.

Alternativen på retuscheringsmenyn används för att skapa beskurna eller retuscherade kopior av befintliga bilder. Retuscheringsmenyn visas endast när ett minneskort som innehåller bilder är isatt i kameran.

Alternativ

Kan endast väljas genom att trycka på G och välja fliken N.

Kan endast visas genom att trycka på i och välja Retuschering när en retuscherad bild eller original visas.

Skapa retuscherade kopior

För att skapa en retuscherad kopia:

 1. Välj ett alternativ i retuscheringsmenyn.

  Tryck på 1 eller 3 för att markera ett alternativ, 2 för att välja.

 2. Välj en bild.

  Markera en bild och tryck på J. Håll in X-knappen om du vill visa den markerade bilden i helskärmsläge.

  Retuschera

  När det gäller bilder som tagits med bildkvalitetsinställningarna NEF + JPEG så retuscheras endast NEF-bilden (RAW). Kameran kanske inte kan visa eller retuschera bilder som skapats med andra enheter.

 3. Välj retuscheringsalternativ.

  För mer information, se avsnittet för det valda alternativet. För att avsluta utan att skapa en retuscherad kopia, tryck på G.

  Fördröjning till avstängning

  Displayen stängs av och åtgärden avbryts om inga åtgärder utförs under en kort stund. Alla osparade ändringar går förlorade. För att öka tiden som displayen är på, välj en längre menyvisningstid med Anpassad inställning c3 (Fördröjning till avstängning) > Menyer.

 4. Skapa en retuscherad kopia.

  Tryck på J för att skapa en retuscherad kopia. Retuscherade kopior indikeras med ikonen p.

Retuschera den aktuella bilden

För att skapa en retuscherad kopia av aktuell bild, tryck på i och välj Retuschering.

Retuschera kopior

De flesta alternativ kan tillämpas på kopior skapade med andra retuscheringsalternativ, men (med undantag av Beskär film) kan varje alternativ endast tillämpas en gång (observera att flera redigeringar kan resultera i förlust av detaljer). Alternativ som inte kan tillämpas på den aktuella bilden är gråa och otillgängliga.

Bildkvalitet och storlek

Förutom när det gäller kopior skapade med NEF (RAW)-bearbetning, Beskär och Ändra storlek har kopiorna samma storlek som originalet. Kopior som skapas från JPEG-bilder har samma kvalitet som originalet, medan beskurna och storleksändrade kopior som skapats från NEF (RAW)- och TIFF (RGB)-bilder sparas i formatet JPEG högm.