För att visa visningsalternativ, välj D-fliken i kameramenyerna.

Alternativ

Se även

För menystandardinställningar, se “Standardinställningar för visningsmenyn” (0 Standardinställningar för visningsmenyn).