Ladda det medföljande EN-EL15b-batteriet före användning.

Batteriet och laddaren

Läs och följ varningarna och försiktighetsåtgärderna i “För säkerhets skull” (0 För säkerhets skull) Vård av kamera och batteri: Försiktighetsåtgärder” (0 Vård av kamera och batteri: Försiktighetsåtgärder).

Batteriladdaren

Sätt i det medföljande EN-EL15b-batteriet och koppla in laddaren. Beroende på land eller region levereras laddaren antingen med en nätadapter för vägguttag eller en strömkabel.

 • Nätadapter för vägguttag: Sätt i nätadaptern i laddarens nätuttag (q). Skjut nätadapterns spärr enligt bilden (w) och rotera adaptern 90° för att sätta fast den (e). Sätt i batteriet och koppla in laddaren.

  Spärr för nätadapter

 • Strömkabel: Efter att strömkabeln anslutits till stickkontakten i den riktning som visas, sätt i batteriet och koppla in kabeln.

CHARGE (ladda)-lampan blinkar medan batteriet laddas. Ett urladdat batteri laddas helt på ungefär två timmar och 35 minuter.

Batteriet laddas

Laddningen slutförd

Laddningsnätadaptrar

När de sätts i kameran laddas laddningsbara litiumjonbatterier EN-EL15c/EN-EL15b medan kameran är ansluten till en separat såld nätadapter EH-7P (EH-7P kan inte användas för att ladda EN-EL15a- och EN-EL15-batterier; använd den medföljande batteriladdaren MH-25a istället). Ett urladdat batteri laddas helt på ungefär två timmar och 35 minuter. Observera att i länder eller regioner där det behövs levereras laddningsnätadaptrar med en resenätadapter monterad. Adapterns form varierar beroende på försäljningsland.

 1. Sätt i ett EN-EL15c/EN-EL15b i kameran (0 Sätt i batteriet och ett minneskort).

 2. När du har kontrollerat att kameran är avstängd, anslut laddningsnätadaptern och koppla in resenätadaptern. Sätt i adaptern rakt i uttaget, inte vinklat, och följ samma försiktighetsåtgärder när du kopplar bort laddningsnätadaptern.

  CHARGE-lampan

  Kamerans CHARGE-lampa lyser gult medan laddning pågår och släcks när laddningen är klar. Observera att även om kameran kan användas medan den är ansluten kommer inte batteriet att laddas och kameran kommer inte att dra ström från laddningsnätadaptern så länge kameran är på.

 3. Koppla ur och koppla bort laddningsnätadaptern när laddningen är slutförd.

CHARGE-lampan

Om batteriet inte kan laddas med laddningsnätadaptern, till exempel på grund av att batteriet inte är kompatibelt eller temperaturen i kameran är hög, så blinkar CHARGE-lampan snabbt i cirka 30 sekunder och sedan släcks den. Om CHARGE-lampan är släckt och du inte såg om batteriet har laddats, slå på kameran och kontrollera batterinivån.