Fotografier och filmer kan visas på kameran.

 1. Tryck på K-knappen.

  En bild visas på displayen.

 2. Visa flera bilder.

  Tryck på 4 eller 2 för att visa ytterligare bilder. När bilder visas i monitorn kan du visa andra bilder genom att snärta ett finger åt vänster eller höger över displayen. Tryck in avtryckaren halvvägs för att avsluta bildvisningen och återgå till fotograferingsläge.

Visa filmer

Filmer indikeras med en 1-ikon. Tryck på a-ikonen i displayen eller tryck på J för att starta visningen. Din aktuella position visas på filmförloppsindikatorn.

1 1-ikon
2 Längd
3 a-ikon

 

4 Aktuell position/total längd
5 Filmförloppsindikator
6 Volym
7 Guide

Följande åtgärder kan utföras:

Åtgärd Beskrivning
Pausa Tryck på 3 för att pausa uppspelningen.
Spela upp Tryck på J för att fortsätta uppspelningen när den är pausad eller under spolning framåt/bakåt.
Snabbspola bakåt/framåt Tryck på 4 för att snabbspola bakåt, 2 för att spola framåt. Hastigheten ökar med varje tryck, från 2 × till 4 × till 8 × till 16 ×. Håll reglaget intryckt för att hoppa till början eller slutet av filmen (första bildrutan indikeras med h i det övre högra hörnet av displayen, sista bildrutan med i). Om uppspelningen pausas spolas filmen framåt eller tillbaka en bildruta i taget. Håll reglaget intryckt för kontinuerlig spolning bakåt eller framåt.
Starta uppspelning i slowmotion Tryck på 3 när filmen är pausad för att starta uppspelning i slowmotion.
Hoppa över 10 sek. Vrid på den primära kommandoratten för att hoppa framåt eller bakåt 10 sek.
Hoppa till sista eller första bildrutan Vrid på den sekundära kommandoratten för att hoppa till den sista eller första bildrutan.
Justera volymen Tryck på X för att höja volymen, W (Q) för att sänka.
Beskära film För att visa alternativ för filmredigering, pausa uppspelningen och tryck på i-knappen.
Avsluta Tryck på 1 eller K för att avsluta och gå till helskärmsläge.
Återgå till fotograferingsläge Tryck in avtryckaren halvvägs för att återgå till fotograferingsläge.

Radera oönskade fotografier

Tryck på O-knappen för att radera det aktuella fotografiet. Observera att bilder inte kan återställas efter att de har raderats.

 1. Visa en bild som du vill radera.

  Visa en bild eller film du vill radera enligt beskrivningen i “Grundläggande bildvisning” (0 Grundläggande bildvisning).

 2. Radera bilden.

  Tryck på O-knappen. En bekräftelsedialogruta visas. Tryck på O-knappen igen för att radera bilden och återgå till bildvisning. Tryck på K för att avsluta utan att radera bilden.

Radera

För att radera markerade bilder, alla bilder tagna på valda datum, eller alla bilder på en vald plats på minneskortet, använd alternativet Radera i visningsmenyn.