High-Definition Multimedia Interface (HDMI)-kabeln (tillval) (0 Andra tillbehör) eller en HDMI-kabel av typ C (säljs separat i handeln) kan användas för att ansluta kameran till HD-videoenheter. Stäng alltid av kameran innan du ansluter eller kopplar bort en HDMI-kabel.

Anslut till kameran

Anslut till HD-enheten (välj kabel med kontakt för HDMI-enhet)

HDMI-skärmar

Efter anslutning av kameran till en HDMI-tv eller annan skärm, ställ in enheten till HDMI-kanalen, slå sedan på kameran och tryck på K-knappen. Under bildvisning visas bilderna på tv-skärmen. Volymen kan justeras med hjälp av tv-reglagen; kamerans reglage kan inte användas.

HDMI-inspelare

Kameran kan spela in video direkt till anslutna HDMI-inspelare. Vissa inspelare kommer även att starta och stoppa inspelningen som svar på kamerans reglage. Använd alternativet HDMI i inställningsmenyn för att justera inställningarna för HDMI-utmatning.

 • Upplösning: Välj format för bilder som matas ut till HDMI-enheten. Om Auto väljs väljer kameran automatiskt lämpligt format.
 • Avancerade inställningar: Justera inställningarna nedan.

  • Omfång vid visning: Auto rekommenderas i de flesta situationer. Om kameran inte kan bestämma det korrekta RGB-videosignalomfånget för HDMI-enheten kan du välja Begränsat omfång för enheter med ett visningsomfång för RGB-videosignalen på 16 till 235 eller Fullt omfång för enheter med ett visningsomfång för RGB-videosignal på 0 till 255. Välj Begränsat omfång om du märker förlust av detaljer i skuggor, Fullt omfång om skuggorna är “urtvättade” eller för ljusa.
  • Styrning av extern inspelning: Att aktivera styrning av extern inspelning tillåter att reglage används för att starta och stoppa inspelningen när kameran är ansluten via HDMI till en tredje part-inspelare som stöder Atomos Open Protocol (Atomos SHOGUN, NINJA eller SUMO-seriens monitorinspelare). En ikon visas på kamerans monitor: A visas i filmlivevisning, medan B visas under inspelning av film. Under inspelningen, kontrollera inspelaren och inspelarens display för att säkerställa att filmsekvensen sparas på enheten (notera att filmsekvensutmatningen till enheten kan störas om styrning av extern inspelning är aktiverat). Kameradisplayen stängs av automatiskt när väntelägestimern löper ut vilket avslutar HDMI-utmatningen; vid inspelning av filmer till en extern enhet, välj Väntelägestimer för Anpassad inställning c3 (Fördröjning till avstängning) och välj Ingen gräns eller en tid längre än den förväntade inspelningstiden. Se handboken som medföljde inspelaren för mer information om enhetsfunktioner och användning.
  • Djup för utdata: Välj mellan 8 bitar och 10 bitar.
  • N-Log-inställning: Välj På (går inte att spela in på kort) för att behålla detaljer i högdager och skuggor och undvika övermättade färger vid inspelning av filmer. Välj det här alternativet (tillgängligt endast när 10 bitar har valts för Djup för utdata) vid inspelning av filmsekvenser som senare kommer att färgkorrigeras. Filmsekvensen sparas direkt på den externa enheten och kan inte sparas på kamerans minneskort. Alternativen Inställningar för ISO-känslighet > Högsta känslighet och ISO-känslighet (läge M) i filminspelningsmenyn kan ställas in till värden från ISO 1600 till 25600 (Z 7) eller 51200 (Z 6) och ISO 800 till 25600 (Z 7) eller 51200 (Z 6).
  • Visningshjälp: Välj för en livegranska videofilmsekvenser inspelade med På (går inte att spela in på kort) markerat för N-Log-inställning. Färgerna i granskningen skiljer sig från den slutliga filmen, men det har ingen effekt på de filmsekvenser som faktiskt spelats in.

HDMI-utgång

HDMI-utgång är inte tillgänglig när filmer spelas in i filmbildstorlekarna 1 920 × 1 080 120p, 1 920 × 1 080 100p eller 1 920 × 1 080 slow-motion eller när kameran är ansluten till en dator som kör Camera Control Pro 2.

10-bitars djup för utdata

10 bitar kan endast användas med kompatibla inspelare. Oavsett vilket visningsläge som har valts, slås kamerans monitor på och sökaren förblir avstängd. Inga bilder kan tas; under filminspelning gäller följande ytterligare begränsningar när 3 840 × 2 160 har valts för bildstorlek:

 • Filmer kan inte spelas in på minneskort isatta i kameran.
 • Ikoner och tecken på monitorn visas med låg upplösning.
 • Om du väljer DX-bildområde på Z 7 minskar bildvinkeln till ca 90 %. Bildvinkeln på Z 6 är alltid ca 90 %.

Zoom

Filmer som har spelats in med en bildstorlek på 3 840 × 2 160 visas med bildstorleken 1 920 × 1 080 när du zoomar in.