Fjärrstyrda blixtenheter kan styras via optiska signaler från en extra blixt monterad på kamerans tillbehörssko och fungerar som en huvudblixt (optisk AWL; för information om kompatibla blixtenheter, se “Nikon Creative Lighting System”, 0 Nikon Creative Lighting System). Om blixtenheten i fråga är en SB-5000 eller SB-500, kan inställningar justeras från kameran (se nedan); annars måste inställningarna justeras med blixtenhetens reglage enligt beskrivningen i dokumentationen som medföljer enheten. För information om blixtens placering och andra ämnen, se dokumentationen som medföljer blixtenheterna.

Använda optisk AWL med SB-5000 eller SB-500

Montera blixtenheten på kamerans tillbehörssko och välj Optisk AWL för Blixtstyrning > Alternativ för trådlös blixt i fotograferingsmenyn. Gruppblixtinställningar kan justeras med Blixtstyrning > Fjärrblixtstyrning; posten Fjärrblixtstyrning för SB-5000 erbjuder även inställningarna Förenklat trådlöst läge och Repeterande fjärrblixt.

SB-5000

När en SB-5000 är monterad på kamerans tillbehörssko kan inställningarna för Blixtstyrning också ändras med reglagen på blixtenheten.

Gruppblixt

Välj detta alternativ för att justera inställningar separat för varje grupp.

 1. C: Välj Gruppblixt.

  Välj Gruppblixt för Blixtstyrning > Fjärrblixtstyrning i fotograferingsmenyn.

 2. C: Välj Alternativ för gruppblixt.

  Markera Alternativ för gruppblixt i blixtstyrningsdisplayen och tryck på 2.

 3. C: Justera inställningarna för huvudblixten.

  Välj blixtstyrningsläge och blixtnivå för huvudblixten och blixtenheterna i varje grupp:

  • TTL: i-TTL-blixtstyrning
  • qA: Automatisk bländare (endast tillgänglig med kompatibla blixtenheter)
  • M: Välj blixtnivån manuellt
  • – – (av): Enheterna avfyras inte och blixtnivån kan inte justeras

  Välj en kanal för huvudblixten. Om fjärrblixtenheterna inkluderar en SB-500 måste du välja kanal 3, men annars kan du välja vilken kanal som helst mellan 1 och 4.

 4. f: Ställ in fjärrblixtenheterna till samma kanal som huvudblixten.

  Ställ in fjärrblixtenheterna till kanalen som valdes i steg 3.

 5. f: Gruppera fjärrblixtenheterna.

  Välj en grupp (A, B eller C, eller A eller B om du använder en huvudblixt SB-500) för varje fjärrblixtenhet. Även om det inte finns någon gräns för antalet fjärrblixtenheter som kan användas är det praktiska maximala antalet tre per grupp. Om det är fler än så kommer ljuset som avges av fjärrblixtenheterna att störa prestandan.

 6. C/f: Komponera bilden.

  Komponera bilden och ordna blixtenheterna. Se dokumentationen som följer med blixtenheterna för mer information. Efter att du arrangerat enheterna, tryck på testknappen på masterblixten för att provavfyra blixten och kontrollera att enheterna fungerar normalt. Blixtenheter kan också testavfyras genom att trycka på i-knappen i blixtinformationsdisplayen (0 Ändra blixtinställningarna) och välja c Testblixt.

 7. C/f: Ta ett fotografi.

  Ta fotografiet efter att ha bekräftat att blixt klar-lamporna för alla blixtenheter lyser.

Förenklat trådlöst läge (endast SB-5000)

Välj detta alternativ för att styra den övergripande blixtkompensationen för, och den relativa balansen mellan, grupperna A och B, medan effektinställningen för grupp C görs manuellt.

 1. C: Välj Förenklat trådlöst läge.

  Välj Förenklat trådlöst läge för Blixtstyrning > Fjärrblixtstyrning i fotograferingsmenyn.

 2. C: Välj Alt. för förenklat trådlöst läge.

  Markera Alt. för förenklat trådlöst läge i blixtstyrningsdisplayen och tryck på 2.

 3. C: Justera blixtinställningarna.

  Välj balansen mellan grupperna A och B.

  Justera blixtkompensation för grupperna A och B.

  Välj ett blixtstyrningsläge och blixtnivå för enheterna i grupp C:

  • M: Välj blixtnivån manuellt.
  • – –: Enheterna i grupp C avfyras inte.

  Välj en kanal för huvudblixten. Om fjärrblixtenheterna inkluderar en SB-500 måste du välja kanal 3, men annars kan du välja vilken kanal som helst mellan 1 och 4.

 4. f: Ställ in fjärrblixtenheterna till samma kanal som huvudblixten.

  Ställ in fjärrblixtenheterna till kanalen som valdes i steg 3.

 5. f: Gruppera fjärrblixtenheterna.

  Välj en grupp (A, B eller C). Även om det inte finns någon gräns för antalet fjärrblixtenheter som kan användas är det praktiska maximala antalet tre per grupp. Om det är fler än så kommer ljuset som avges av fjärrblixtenheterna att störa prestandan.

 6. C/f: Komponera bilden.

  Komponera bilden och ordna blixtenheterna. Se dokumentationen som följer med blixtenheterna för mer information. Efter att du arrangerat enheterna, tryck på testknappen på masterblixten för att provavfyra blixten och kontrollera att enheterna fungerar normalt. Blixtenheter kan också testavfyras genom att trycka på i-knappen i blixtinformationsdisplayen (0 Ändra blixtinställningarna) och välja c Testblixt.

 7. C/f: Ta ett fotografi.

  Ta fotografiet efter att ha bekräftat att blixt klar-lamporna för alla blixtenheter lyser.

Repeterande fjärrblixt (endast SB-5000)

När detta alternativ är valt avfyras blixtenheterna upprepade gånger medan slutaren är öppen, vilket ger en multiexponeringseffekt.

 1. C: Välj Repeterande fjärrblixt.

  Välj Repeterande fjärrblixt för Blixtstyrning > Fjärrblixtstyrning i fotograferingsmenyn.

 2. C: Välj Alt. för repeterande fjärrblixt.

  Markera Alt. för repeterande fjärrblixt i blixtstyrningsdisplayen och tryck på 2.

 3. C: Justera blixtinställningarna.

  Välj blixtnivån (Effekt), det maximala antalet gånger som blixten avfyras (Gånger) och antalet gånger blixten avfyras per sekund (Frekvens).

  Aktivera eller inaktivera valda grupper. Välj ON (PÅ) för att aktivera den valda gruppen, – – för att avaktivera den valda gruppen.

  Välj en kanal för huvudblixten. Om fjärrblixtenheterna inkluderar en SB-500 måste du välja kanal 3, men annars kan du välja vilken kanal som helst mellan 1 och 4.

 4. f: Ställ in fjärrblixtenheterna till samma kanal som huvudblixten.

  Ställ in fjärrblixtenheterna till kanalen som valdes i steg 3.

 5. f: Gruppera fjärrblixtenheterna.

  Välj en grupp (A, B eller C) för varje fjärrblixtenhet. Även om det inte finns någon gräns för antalet fjärrblixtenheter som kan användas är det praktiska maximala antalet tre per grupp. Om det är fler än så kommer ljuset som avges av fjärrblixtenheterna att störa prestandan.

 6. C/f: Komponera bilden.

  Komponera bilden och ordna blixtenheterna. Se dokumentationen som följer med blixtenheterna för mer information. Efter att du arrangerat enheterna, tryck på testknappen på masterblixten för att provavfyra blixten och kontrollera att enheterna fungerar normalt. Blixtenheter kan också testavfyras genom att trycka på i-knappen i blixtinformationsdisplayen (0 Ändra blixtinställningarna) och välja c Testblixt.

 7. C/f: Ta ett fotografi.

  Ta fotografiet efter att ha bekräftat att blixt klar-lamporna för alla blixtenheter lyser.

Optisk AWL

Positionera sensorfönstren på fjärrblixtenheterna så att de tar upp ljuset från huvudblixten (särskild noggrannhet behövs om kameran inte är monterad på ett stativ). Se till att direkt ljus eller starka reflektioner från fjärrblixtenheterna inte kommer in i kameraobjektivet (i TTL-läge) eller fotocellerna på fjärrblixtenheterna (qA-läge), eftersom det kan påverka exponeringen. För att förhindra att lågintensiva blixtar som avges av huvudblixten syns på bilder som tas på nära håll, välj låg ISO-känslighet eller liten bländare (högt bländarvärde). När du har positionerat fjärrblixtenheterna, ta en testbild och kontrollera resultatet i kameradisplayen.