För att överföra bilder till en dator genom att ansluta kameran via ett trådlöst nätverk eller med den medföljande USB-kabeln.

Anslutning via USB

Om den medföljande USB-kabeln används för att ansluta kameran till en dator med ViewNX-i kan du kopiera bilder till en dator, där de kan visas, redigeras och organiseras.

Installera ViewNX-i

Ladda ner ViewNX-i installationsprogrammet från följande webbplats och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen (befintliga användare bör se till att hämta den senaste versionen, eftersom tidigare versioner kanske inte stöder kameran). En internetanslutning krävs. För systemkrav och annan information, se Nikons webbplats för din region.

https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Capture NX-D

Använd Nikons programvara Capture NX-D för att finjustera foton eller ändra inställningar för NEF-bilder (RAW) och spara dem i andra format. Capture NX-D finns tillgängligt för nedladdning från:

https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Kopiera bilder till datorn

För detaljerade instruktioner, se onlinehjälpen för ViewNX-i.

 1. Anslut USB-kabeln.

  Efter att du slagit av kameran och kontrollerat att ett minneskort är isatt, anslut den medföljande USB-kabeln såsom visas.

  USB-hubbar

  Anslut kameran direkt till datorn; anslut inte kabeln via en USB-hubb eller ett tangentbord.

  Använd en tillförlitlig strömkälla

  För att säkerställa att dataöverföringen inte avbryts, se till att kamerans batteri är fulladdat.

  Ansluta kablar

  Se till att kameran är avstängd när du ansluter eller kopplar från anslutningskablar. Använd inte våld och sätt i kontakterna rakt.

 2. Slå på kameran.

  Nikon Transfer 2-komponenten i ViewNX-i kommer att starta (om ett meddelande visas som uppmanar dig att välja ett program, välj Nikon Transfer 2). Om Nikon Transfer 2 inte startar automatiskt, starta ViewNX-i och klicka på ikonen “Importera”.

  Windows 7

  Om följande dialogruta visas, välj Nikon Transfer 2 enligt beskrivningen nedan.

  1. Under Importera bilder och filmer, klicka på Byt program. En dialogruta för val av program visas; välj Nikon Transfer 2 och klicka på OK.

  2. Dubbelklicka på .

  Windows 10 och Windows 8.1

  Windows 10 och Windows 8.1 kan visa en Auto Play-prompt när kameran ansluts. Tryck eller klicka på dialogrutan och tryck eller klicka sedan på Nikon Transfer 2 för att välja Nikon Transfer 2.

  macOS/OS X

  Om Nikon Transfer 2 inte startar automatiskt, kontrollera att kameran är ansluten och starta sedan Image Capture (ett program som levereras med macOS eller OS X) och välj Nikon Transfer 2 som det program som öppnas när kamera detekteras.

 3. Klicka på Starta överföring.

  Bilder på minneskortet kommer att kopieras till datorn.

  Klicka på Starta överföring

  Överföring av film

  Försök inte att överföra filmer från minneskortet när det sitter i en annan kamera. Om du gör det kan det leda till att filmer raderas utan att överföras.

  Under överföring

  Stäng inte av kameran eller koppla från USB-kabeln medan överföringen pågår.

 4. Stäng av kameran.

  Stäng av kameran och koppla ur USB-kabeln när överföringen är klar.

Trådlösa nätverk (Wi-Fi)

Följande metoder kan användas för att ansluta till en dator via Wi-Fi. För mer information, se Nätverksguide.

Inbyggd Wi-Fi

Använd Anslut till datorn i kamerans inställningsmeny för att ansluta till datorer, antingen direkt eller via en trådlös router.

Anslutning via en trådlös router

Direkt trådlös anslutning

Trådlös sändare WT-7

När kameran är ansluten till en separat såld trådlös sändare WT-7, kan alternativet Trådlös sändare (WT-7) i inställningsmenyn användas för anslutning till datorer eller ftp-servrar.

Använd WT-7 för anslutning till Ethernet-nätverk och mer tillförlitliga anslutningar till trådlösa nätverk. Med Camera Control Pro 2 (säljs separat) kan kameran fjärrstyras och bilder sparas direkt på datorn allteftersom de tas.