Använd sekundärväljaren som en joystick för att välja fokuspunkten, eller tryck mitt på den för att låsa fokus och/eller exponering.

Val av fokuspunkt

Använd sekundärväljaren för att välja fokuspunkten i fotograferingsinformationen. Val av fokuspunkt är inte tillgängligt när automatiskt AF-område är valt för AF-områdesläge (0 AF-områdesläge).

Fokuspunkt

Lås för autoexponering (AE)

Tryck mitt på sekundärväljaren för att låsa exponeringen på den aktuella inställningen. AE-lås kan användas för att komponera om bilder efter mätning av ett motiv som inte kommer att finnas i det valda fokusområdet i den slutliga kompositionen, och är särskilt effektivt med spotmätning eller centrumvägd mätning.

Fokuslås

Tryck på mitten av sekundärväljaren för att låsa fokus på det aktuella motivet när AF-C är valt för fokusläge. Välj ett annat AF-områdesläge än automatiskt AF-område när fokuslås används.

Låsa fokus och exponering

Följ stegen nedan för att använda fokus- och exponeringslås.

 1. Ställ in fokus och exponering.

  Placera motivet i den valda fokuspunkten och tryck in avtryckaren halvvägs för att ställa in fokus och exponering.

 2. Lås fokus och exponering.

  Med avtryckaren intryckt halvvägs, tryck på mitten av sekundärväljaren för att låsa både fokus och exponering (en AE-L-ikon visas).

  Avtryckare

  Sekundärväljare

 3. Komponera om bilden och fotografera.

  Fokus förblir låst mellan fotografierna om du håller avtryckaren intryckt halvvägs (AF-S) eller om du håller mitten på sekundärväljaren intryckt, vilket gör det möjligt att ta flera fotografier i rad med samma fokusinställning.

Ändra inte avståndet mellan kameran och motivet medan fokuslås är aktiverat. Om motivet flyttar sig, fokusera igen på det nya avståndet.

AF-S

När AF-S är valt för fokusläge låses fokus medan avtryckaren trycks in halvvägs (fokus låses också när mitten på sekundärväljaren trycks in).

Använda avtryckaren för exponeringslås

Om På (halvvägs nedtryckt) är valt för Anpassad inställning c1 (AE-lås via avtryckaren) låses exponeringen medan avtryckaren trycks in halvvägs.