Denna fattningsadapter möjliggör att Nikons NIKKOR-objektiv med F-fattning kan monteras på Nikons spegelfria kameror med Z-fattning. Den kan inte monteras på kameror med F-fattning (Nikon digital SLR) eller 1-fattning (Nikon 1 avancerade kameror med utbytbara objektiv) eller användas med 1 NIKKOR-objektiv. Detta avsnitt ingår som en fattningsadapterhandbok för köpare av fattningsadapterpaketet. Notera att fattningsadapterpaket kanske inte är tillgängliga i vissa länder eller regioner.

Notera att beroende på objektivet kan adaptern begränsa autofokus eller andra kamerafunktioner.

Kompatibla objektiv med F-fattning

För information om vilka objektiv som kan monteras på FTZ-fattningsadaptern och användas med kameror med Z-fattning, se Kompatibla objektiv med F-fattning, som är tillgänglig från Nikons Hämtningscenter:

https://downloadcenter.nikonimglib.com/sv/products/491/FTZ.html

Fattningsadaptern

Adapterns delar

Objektivfäste

1 Nikon F-fattning (monteras på objektivet)
2 Objektivsignalkontakter
3 Objektivets monteringsmarkering
4 Objektivfrigöring
5 Stativgänga

Kamerafäste

6 Adapterns monteringsmarkering
7 Nikon Z-fattning (monteras på kameran)
8 CPU-kontakter

Montering och borttagning

Stäng av kameran innan du monterar adaptern på eller tar bort den från kameran eller monterar objektiv på eller tar bort objektiv från adaptern. Välj en plats som inte utsätts för direkt solljus och var försiktig så att damm inte kommer in i enheterna. Undvik att trycka på kamerans eller adapterns objektivfrigöring medan du monterar objektiv.

Montera adaptern och objektivet

 1. Ta bort de främre och bakre objektivlocken från adaptern och kamerahuslocket från kameran.

 2. Montera adaptern på kameran.

  Håll adapterns monteringsmarkering uppriktad mot monteringsmarkeringen på kamerahuset (q), placera adaptern på kameran och vrid den sedan motsols tills den klickar på plats (w).

 3. Ta bort det bakre objektivlocket.

 4. Montera objektivet på adaptern.

  Håll objektivets monteringsmarkering uppriktad mot objektivets monteringsmarkering på adaptern (e), placera objektivet på adaptern och vrid det sedan motsols tills det klickar på plats (r).

Ta bort objektivet och adaptern

 1. Ta bort objektivet.

  Håll in adapterns objektivfrigöring (q) samtidigt som du vrider objektivet medurs (w). Montera de främre och bakre objektivlocken på objektivet efter att du tagit bort det.

 2. Ta bort adaptern.

  Håll in kamerans objektivfrigöringsknapp (e) samtidigt som du vrider adaptern medurs (r). Efter att du har tagit bort adaptern, montera det främre och det bakre locket på adaptern och kamerahuslocket på kameran.

CPU-objektiv med bländarringar

Välj minsta bländare (det högsta bländarvärdet) innan du monterar CPU-objektiv utrustade med bländarringar.

DX-objektiv

Filmer som spelas in när ett DX-objektiv är monterat på Z 6 och 1 920 × 1 080 120p, 1 920 × 1 080 100p eller 1 920 × 1 080 slow-mo har valts för Bildstorlek/bildfrekvens i filminspelningsmenyn spelas in med följande bildstorlekar och -frekvenser:

 • 1 920 × 1 080: 120p: 1 920 × 1 080: 60p
 • 1 920 × 1 080: 100p: 1 920 × 1 080: 50p
 • 1 920 × 1 080: 30p × 4 (slow-mo): 1 920 × 1 080: 30p
 • 1 920 × 1 080: 25p × 4 (slow-mo): 1 920 × 1 080: 25p
 • 1 920 × 1 080: 24p × 5 (slow-mo): 1 920 × 1 080: 24p

Inkompatibla objektiv och tillbehör

Följande objektiv och tillbehör kan inte användas. Om du med våld försöker montera någon av denna utrustning kan det skada adaptern eller objektivet. Individuella variationer kan innebära att andra objektiv än de som listas nedan är inkompatibla. Använd inte våld om du känner motstånd när du försöker montera ett objektiv.

 • Objektiv utan AI-funktion
 • IX-NIKKOR
 • AF-telekonverter TC-16A
 • Objektiv som kräver fokuseringsenheten AU-1 (400mm f/4.5, 600mm f/5.6, 800mm f/8, 1200mm f/11)
 • Fisheye-objektiv (6mm f/5.6, 7,5mm f/5.6, 8mm f/8, OP 10mm f/5.6)
 • 2,1cm f/4
 • Mellanring K2
 • 180–600mm f/8 ED (serienummer 174041–174180)
 • 360-1200mm f/11 ED (serienummer 174031-174127)
 • 200–600mm f/9.5 (serienummer 280001–300490)
 • AF-objektiv för F3AF (AF 80mm f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED, AF-telekonverter TC-16)
 • PC 28mm f/4 (serienummer 180900 eller tidigare)
 • PC 35mm f/2.8 (serienummer 851001–906200)
 • PC 35mm f/3.5 (gammal typ)
 • Reflex 1000mm f/6.3 (gammal typ)
 • NIKKOR-H Auto 2,8cm f/3.5 (28mm f/3.5)-objektiv med serienummer under 362000
 • NIKKOR-S Auto 3,5cm f/2.8 (35mm f/2.8)-objektiv med serienummer under 928000
 • NIKKOR-S Auto 5cm f/2 (50mm f/2)
 • NIKKOR-Q Auto 13,5cm f/3.5 (135mm f/3.5)-objektiv med serienummer under 753000
 • Micro-NIKKOR 5,5cm f/3.5
 • Medical-NIKKOR Auto 200mm f/5.6
 • Auto NIKKOR Telephoto-Zoom 85–250mm f/4–4.5
 • Auto NIKKOR Telephoto-Zoom 200-600mm f/9,5-10.5

Använda fattningsadaptern

 • Autofokus kanske inte fungerar som förväntat när adaptern används med ett NIKKOR-objektiv med F-fattning. Om kameran har problem med att fokusera, ställ in AF-områdesläget till enpunkts och välj fokusområdet i mitten, eller fokusera manuellt.
 • Med vissa objektiv kanske kamerans vibrationsreduceringsfunktion inte fungerar som förväntat, eller så kan den orsaka vinjettering eller en minskning av den perifera belysningen.

Försiktighetsåtgärder vid användning

 • När du använder adaptern med objektiv som väger mer än 1 300 g, stöd objektivet när du håller i kameran och använd inte kameraremmen. Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan kamerans objektivfäste skadas.
 • När telefotoobjektiv utrustade med stativkrage används, montera stativet på objektivets stativkrage, och inte på adapterns stativgänga.
 • Håll CPU-kontakterna och objektivets signalkontakter rena.
 • Håll adaptern torr. Om de inre mekanismerna rostar kan det orsaka ohjälpliga skador.
 • Om adaptern lämnas på en extremt varm plats kan det skada eller förvränga delar som är gjorda av förstärkt plast.

Vård av adaptern

 • Vidrör inte insidan på fattningsadaptern. Använd en blåspensel eller mjuk borste för att ta bort damm, och var försiktig så att du inte gnuggar eller repar insidan av adaptern.
 • När du rengör adaptern, använd en blåspensel för att avlägsna damm och ludd och torka sedan adaptern försiktigt med en mjuk, torr trasa.
 • Använd aldrig organiska lösningsmedel såsom thinner eller bensen för att rengöra adaptern.
 • Om adaptern inte ska användas under en längre tid, förvara den på en sval, torr plats för att förhindra mögel och rost. Förvara inte i direkt solljus eller med malkulor som innehåller nafta eller kamfer.

Tillbehör

Medföljande tillbehör

 • Kamerahuslock BF-1B
 • Bakre objektivlock LF-N1

Specifikationer

Typ Fattningsadapter
Kameror som stöds Nikons spegelfria kameror med Z-fattning
Mått Ca 70 mm diameter (exklusive utskjutande delar) × 80 mm
Vikt Ca 140 g

Nikon förbehåller sig rätten att ändra utseende, specifikationer och prestanda för denna produkt när som helst och utan föregående meddelande.