Optisk och radiostyrd AWL kan användas tillsammans. Radiostyrd blixtstyrning erhålls från en WR-R10 ansluten till kameran, optisk styrning av en optisk styrning av en kontrollenhet för trådlös blixt (Speedlight) SU-800 eller en blixtenhet SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 eller SB-500 monterad på kamerans tillbehörssko. Innan du fortsätter, skapa en trådlös anslutning mellan de radiostyrda blixtenheterna och WR-R10 (0 Radiostyrd AWL). Om en SB-500 är monterad på kamerans tillbehörssko, välj Optisk/radiostyrd AWL för Blixtstyrning > Alternativ för trådlös blixt i fotograferingsmenyn; med andra blixtenheter eller SU-800 markeras detta alternativ automatiskt.

Det enda alternativet tillgängligt för Fjärrblixtstyrning kommer att vara Gruppblixt. Välj en grupp (A–F) för varje fjärrblixtenhet. Placera optiskt styrda blixtenheter i grupperna A till C och radiostyrda enheter i grupperna D till F (för att visa alternativ för grupperna D till F, tryck på 1 eller 3 i displayen för gruppblixtalternativ).