DIGITALKAMERA

Z 7_Z 6

Onlinehandbok

Sök handböcker

Denna kamera har uppdaterad firmware med tillagda funktioner. För mer information, se “Ändringar gjorda via firmwareuppdateringar”.

Välj mellan 3 olika handböcker.

Om denna handbok

Denna handbok är avsedd för kamerans firmwareversion 3.00 eller senare.

Den senaste versionen av kamerans firmware finns tillgänglig för nedladdning från Nikons nedladdningscenter.

Denna handbok kan användas för både Z 7 och Z 6. Illustrationerna visar Z 7.

Symboler och ikoner

För att göra det lättare att snabbt hitta den information du behöver används följande symboler och ikoner:

D Denna ikon används för meddelanden, information som du bör läsa innan du använder produkten.
A Denna ikon används för tips, extra information som kan vara användbar när produkten används.
0 Denna ikon används för hänvisningar till andra avsnitt i handboken.

Menyalternativ, alternativ och meddelanden som visas på kamerans displayer visas i fet stil. I denna handbok kallas displayen i kameramonitorn och sökaren under fotografering för “fotograferingsinformation”. I de flesta fallen visar illustrationerna monitorn.

Den här kameran kan användas med XQD- och CFexpress-typ B-minneskort. I sammanhang där det inte behövs någon åtskillnad mellan de båda, benämns båda typerna i hela denna handbok som “minneskort”.

I denna handbok kallas smartphones och surfplattor för “smarta enheter”.

Kamerainställningar

Förklaringarna i denna handbok förutsätter att standardinställningarna används.

A För säkerhets skull

Läs säkerhetsanvisningarna i “För säkerhets skull” (0 För säkerhets skull) innan du använder kameran för första gången.

Innehållsförteckning

Bli bekant med kameran

De första stegen

Grunderna för fotografering och bildvisning

Grundläggande inställningar

Fotograferingsreglage

i-menyn

Mer om bildvisning

Menyguide

Anslutningar

Fotografering med blixt på kamera

Fotografering med fjärrstyrd blixt

Felsökning

Teknisk information

Ändringar gjorda via firmwareuppdateringar