Vitbalans ser till att vita föremål ser vita ut oavsett färgen på ljuskällan. Standardinställningen (j) rekommenderas för de flesta ljuskällor. Om det önskade resultatet inte kan uppnås med automatisk vitbalans, välj ett annat alternativ såsom det beskrivs nedan.

Vitbalans kan väljas med Vitbalans-alternativen i i-menyn och foto- och filminspelningsmenyerna (0 Vitbalans, Vitbalans, Vitbalans).

Med standardinställningarna kan vitbalans också väljas genom att hålla in Fn1-knappen och vrida på den primära kommandoratten (0 Funktionsknapparna (Fn1 och Fn2)).

När 4 (Auto), I (Fluorescerande), K (Välj färgtemperatur) eller L (Manuellt förinställt värde) är valt kan du välja ett underalternativ genom att hålla in Fn1-knappen och vrida på den sekundära kommandoratten.

Alternativ K * Beskrivning
4 Automatisk Vitbalans justeras automatiskt för optimala resultat med de flesta ljuskällor. När en extra blixt används, justeras vitbalans enligt belysningen som produceras av blixten.
  Behåll vitt (reducera varma färger) 3 500–8 000 Eliminera varm färgtoning som skapas av glödlampsbelysning.
Behåll övergripande atmosfär Bevara delvis varm färgtoning som skapas av glödlampsbelysning.
Behåll varma färger Bevara varm färgtoning som skapas av glödlampsbelysning.
D Automatik för naturligt ljus 4500–8 000 När det används i naturligt ljus ger detta alternativ färger närmare de som syns med blotta ögat.
H Direkt solljus 5200 Använd med motiv belysta av direkt solljus.
G Molnigt 6000 Använd i dagsljus under mulen himmel.
M Skugga 8000 Använd i dagsljus med motiv som befinner sig i skugga.
J Glödlampa 3000 Använd under glödlampsbelysning.
I Fluorescerande Använd under fluorescerande belysning. Välj lamptyp i enlighet med ljuskällan.
  Natriumlampor 2700
Varmt vitt fluoresc. ljus 3000
Vitt fluorescerande ljus 3700
Kallt vitt fluorescerande ljus 4200
Vitt fluoresc. ljus, dagsljustyp 5000
Fluoresc. ljus, dagsljustyp 6500
Kvicksilverljus, hög färgtemp 7200
5 Blixt 5400 Använd med studio strobe-belysning och andra stora blixtenheter.
K Välj färgtemperatur 2500-10 000 Välj färgtemperatur från en lista med värden eller genom att hålla in Fn1-knappen och vrida på den sekundära kommandoratten.
L Manuellt förinställt värde Mät vitbalans för motiv eller ljuskälla (håll in Fn1-knappen för att gå till direktmätningsläge, 0 Manuellt förinställt värde), kopiera vitbalans från ett existerade fotografi, eller välj ett existerande värde genom att hålla in Fn1-knappen och vrida på den sekundära kommandoratten.

Färgtemperatur. Alla värden är ungefärliga och återspeglar inte finjustering (om tillämpligt).

D (“Automatik för naturligt ljus”)

D (Automatik för naturligt ljus) kanske inte ger önskat resultat under konstgjord belysning. Välj 4 (Auto) eller ett alternativ som matchar ljuskällan.

Belysning med studioblixt

4 (Auto) kanske inte ger önskat resultat med stora studioblixtenheter. Använd ett förinställt värde för vitbalans eller ställ in vitbalansen på 5 (Blixt) och använd finjustering för att justera vitbalansen.

Finjustering av vitbalans

Med andra inställningar än Välj färgtemperatur kan vitbalansen finjusteras med Vitbalans-alternativen i i-menyn och foto- och filminspelningsmenyerna (0 Finjustering av vitbalans).

4 (“Auto”)

Fotoinformationen för bilder som tagits med automatisk vitbalans listar färgtemperaturen som valdes av kameran då bilden togs. Du kan använda detta som referens när du väljer ett värde för Välj färgtemperatur. För att visa fotograferingsdata under uppspelning, gå till Monitoralternativ för visning i visningsmenyn och välj Fotograferingsdata.

Färgtemperatur

Den uppfattade färgen hos en ljuskälla varierar med den som tittar och med andra förhållanden. Färgtemperatur är ett objektivt mått på färgen hos en ljuskälla, definierad med avseende på den temperatur som ett objekt måste upphettas till för att utstråla ljus med samma våglängd. Ljuskällor med en färgtemperatur på omkring 5 000–5 500 K ser vita ut, och ljuskällor med en lägre färgtemperatur, till exempel glödlampor, ser ut att vara lite gula eller röda. Ljuskällor med en högre färgtemperatur förefaller blåtonade.

“Varmare” (rödare) färger

“Kallare” (blåare) färger

Välj i allmänhet lägre värden om dina bilder har en röd färgton eller för att avsiktligt göra färgerna kallare, högre värden om dina bilder är blåtonade eller för att avsiktligt göra färgerna varmare.