Läs detta avsnitt för information om indikatorerna på kamerans display (monitorn och sökaren) och kontrollpanelen. I illustrationssyfte visas displayerna med alla indikatorer tända.

Monitorn: Fotoläge

Följande indikatorer visas på monitorn i fotoläge.

1 Fotograferingsläge
2 Indikator för flexibelt program
3 Användarinställningsläge
4 AF-områdesmarkeringar
5

Intervalltimerindikator

“Klocka inte inställd”-indikator

“Inget minneskort”-indikator

6 Blixtläge
7 Fokusindikering
8 Utlösarläge
9 Fokuspunkt
10 Fokusläge
11 AF-områdesläge
12 Aktiv D-Lighting
13 Picture Control
14 Vitbalans
15 Bildkvalitet
16 Bildområde
17 Bildstorlek
18 Indikator för Wi-Fi-anslutning
19 i-ikon
20

Exponerings- och blixtgafflingsindikator

Indikator för vitbalansgaffling

ADL-gafflingsindikator

HDR-indikator

Multiexponeringsindikator

21

Antal återstående bilder i exponerings- och blixtgafflingssekvens

Antal återstående bilder i vitbalansgafflingssekvens

Antal återstående bilder i ADL-gafflingssekvens

HDR-exponeringsskillnad

Antal exponeringar (multiexponering)

22

Exponeringsindikator

Display för exponeringskompensation

Förloppsindikator för gaffling:

Exponerings- och blixtgaffling

23

Indikator för Bluetooth-anslutning

Flygplansläge

24 Blixt klar-indikator
25 “k” (visas när minne finns för fler än 1 000 exponeringar)
26 Antal återstående exponeringar
27 ISO-känslighet
28

Indikator för ISO-känslighet

Indikator för automatisk ISO-känslighet

29 Indikator för exponeringskompensation
30 Indikator för blixtkompensation
31 Motivföljning
32 Bländare
33 Ikon för bländarlås
34 Slutartid
35 Blixtsynkindikator
36 Ikon för slutartidslås
37 Indikator för FV-lås
38 Mätning
39 Lås för autoexponering (AE)
40 Batteriindikator
41 Flimmerdetektering
42

Slutartyp

Ljudlös fotografering

43 Exponerings-fördröjning
44 Indikator för vibrationsreducering
45 Pekskärmsfotografering
46 Granskningsindikator för livevisning
47 Temperaturvarning

Temperaturvarningar

Om kamerans temperatur ökar visas en temperaturvarning tillsammans med en nedräkningstimer (timern blir röd när trettiosekundersmarkeringen nås). I vissa fall kan timern visas direkt efter att kameran slås på. När timern når noll stängs fotograferingsinformationen av automatiskt för att skydda kamerans interna kretsar.

Informationsdisplayen

1 Fotograferingsläge
2 Indikator för flexibelt program
3 Användarinställningsläge
4 Ikon för slutartidslås
5 Blixtsynkindikator
6 Slutartid
7 Ikon för bländarlås
8 Bländare
9

Exponerings- och blixtgafflingsindikator

Indikator för vitbalansgaffling

ADL-gafflingsindikator

HDR-indikator

Multiexponeringsindikator

10 “k” (visas när minne finns för fler än 1 000 exponeringar)
11 Antal återstående exponeringar
12

Exponeringsindikator

Display för exponeringskompensation

Förloppsindikator för gaffling:

Exponerings- och blixtgaffling

Vitbalansgaffling

ADL-gaffling

13 i-ikon
14 ISO-känslighet
15

Indikator för ISO-känslighet

Indikator för automatisk ISO-känslighet

16 Indikator för FV-lås
17 Lås för autoexponering (AE)
18 Indikator för blixtkompensation
19

Indikator för exponeringskompensation

Exponeringskompensationsvärde

20

Indikator för Bluetooth-anslutning

Flygplansläge

21 Indikator för Wi-Fi-anslutning
22 Indikator för brusreducering för lång exponering
23

Slutartyp

Ljudlös fotografering

24 Exponerings-fördröjning
25

Intervalltimerindikator

“Klocka inte inställd”-indikator

26 Blixtstyrningsläge
27 Ljudindikator
28 Batteriindikator
29 Inbyggd Wi-Fi
30 Utlösarläge
31 AF-områdesläge
32 Fokusläge
33 Vibrationsreducering
34 Aktiv D-Lighting
35 Mätning
36 Bildstorlek
37 Vitbalans
38 Picture Control
39 Bildkvalitet
40 Blixtläge
41 Temperaturvarning

Monitorn: Filmläge

Följande indikatorer visas på monitorn i filmläge.

1

Inspelningsindikator

“Ingen film”-indikator

2 Styrning av extern inspelning
3 Bildstorl. o. -hastighet/Bildkvalitet
4 Återstående tid
5 Tidkod
6 Filnamn
7 Reducering av vindbrus
8 Hörlursvolym
9 Utlösarläge (stillbildsfotografering)
10 Ljudnivå
11 Mikrofonkänslighet
12 Frekvensomfång
13 Indikator för elektronisk vibrationsreducering

Sökaren: Fotoläge

Följande indikatorer visas i sökaren i fotoläge.

1 Batteriindikator
2 Granskningsindikator för livevisning
3 Indikator för vibrationsreducering
4 Blixtläge
5 Utlösarläge
6 Fokusläge
7 AF-områdesläge
8 Indikator för aktiv D-Lighting
9 Indikator för Picture Control
10 Vitbalans
11 Bildkvalitet
12 Bildstorlek
13 Bildområde
14

Indikator för Bluetooth-anslutning

Flygplansläge

15 Indikator för Wi-Fi-anslutning
16 Fokuspunkt
17

Exponerings- och blixtgafflingsindikator

Indikator för vitbalansgaffling

ADL-gafflingsindikator

HDR-indikator

Multiexponeringsindikator

18

Antal återstående bilder i exponerings- och blixtgafflingssekvens

Antal återstående bilder i vitbalansgafflingssekvens

Antal återstående bilder i ADL-gafflingssekvens

HDR-exponeringsskillnad

Antal exponeringar (multiexponering)

19 Motivföljning
20 Indikator för blixtkompensation
21 “k” (visas när minne finns för fler än 1 000 exponeringar)
22 Blixt klar-indikator
23 Antal återstående exponeringar
24 ISO-känslighet
25

Indikator för ISO-känslighet

Indikator för automatisk ISO-känslighet

26 Indikator för exponeringskompensation
27

Exponeringsindikator

Display för exponeringskompensation

Förloppsindikator för gaffling:

Exponerings- och blixtgaffling

28 Bländare
29 Ikon för bländarlås
30 Slutartid
31 Blixtsynkindikator
32 Indikator för FV-lås
33 Lås för autoexponering (AE)
34 Användarinställningsläge
35 Mätning
36 Fokusindikering
37 Exponerings-fördröjning
38

Slutartyp

Ljudlös fotografering

39 Fotograferingsläge
40 Indikator för flexibelt program
41 Flimmerdetektering
42 Ikon för slutartidslås
43

Intervalltimerindikator

“Klocka inte inställd”-indikator

“Inget minneskort”-indikator

44 AF-områdesmarkeringar
45 Temperaturvarning

Sökaren: Filmläge

Följande indikatorer visas i sökaren i filmläge.

1 Bildstorl. o. -hastighet/Bildkvalitet
2 Filnamn
3 Styrning av extern inspelning
4

Inspelningsindikator

“Ingen film”-indikator

5 Tidkod
6 Återstående tid
7 Utlösarläge (stillbildsfotografering)
8 Ljudnivå
9 Mikrofonkänslighet
10 Frekvensomfång
11 Reducering av vindbrus
12 Hörlursvolym
13 Indikator för elektronisk vibrationsreducering

Kontrollpanelen

1 Ikon för slutartidslås
2 Slutartid
3

Indikator för exponeringskompensation

Exponeringskompensationsvärde

4 Ikon för bländarlås
5 Bländare
6 Batteriindikator
7 “k” (visas när minne finns för fler än 1 000 exponeringar)
8 Antal återstående exponeringar
9 Utlösarläge
10 ISO-känslighet
11

Indikator för blixtkompensation

“Blixt av”-ikon

12 Blixtsynkindikator