“Utlösarläget” avgör vad som händer när avtryckaren trycks in. För att välja ett utlösarläge, håll in c (E)-knappen och vrid på den primära kommandoratten. Tryck på J när önskat alternativ är markerat. Det valda alternativet indikeras med ikoner i fotograferingsinformationen och kontrollpanelen.

Monitor

Kontrollpanel

Följande alternativ är tillgängliga i fotoläge.

Alternativ Beskrivning
U Enkelbild Kameran tar en bild varje gång avtryckaren trycks in.
V Serietagning L Medan avtryckaren hålls intryckt tar kameran 1–5 bilder per sekund. Bildhastigheten kan väljas genom att vrida på den sekundära kommandoratten när Serietagning L är markerat i menyn för utlösarläge.
W Serietagning H Medan avtryckaren hålls intryckt tar kameran upp till ungefär 5,5 bilder per sekund.
X Serietagning H (utökad) Medan avtryckaren hålls intryckt tar kameran upp till ungefär 9 bilder per sekund (Z 7) eller 12 bilder per sekund (Z 6). Extra blixtar kan inte användas. Flimmerreducering har ingen effekt.
E Självutlösare Ta bilder med självutlösaren (0 Självutlösaren).

Fotograferingsinformationen

I lägena långsam serietagning och snabb serietagning uppdateras displayen i realtid även medan fotografering pågår.

Bildmatningshastighet

Bildmatningshastigheten varierar beroende på kamerainställningarna. De ungefärliga maximala hastigheterna med olika inställningar ges i tabellen nedan.

Utlösarläge Bildkvalitet Bitdjup Ljudlös fotografering
Av
Serietagning L JPEG/TIFF 5 bps

Z 7: 4 bps

Z 6: 4,5 bps

NEF (RAW)/
NEF (RAW) + JPEG
12
14

Z 7: 3,5 bps

Z 6: 4 bps

Serietagning H JPEG/TIFF 5,5 bps

Z 7: 4 bps

Z 6: 4,5 bps

NEF (RAW)/
NEF (RAW) + JPEG
12
14

Z 7: 5 bps

Z 6: 5,5 bps

Z 7: 3,5 bps

Z 6: 4 bps

Serietagning H
(utökad)
JPEG/TIFF

Z 7: 9 bps

Z 6: 12 bps

Z 7: 8 bps

Z 6: 12 bps

NEF (RAW)/
NEF (RAW) + JPEG
12
14

Z 7: 8 bps

Z 6: 9 bps

Z 7: 6,5 bps

Z 6: 8 bps

Serietagning H (utökad)

Beroende på kamerainställningar kan exponeringen variera oregelbundet under varje serie. Detta kan förhindras genom att låsa exponeringen (0 Låsa fokus och exponering).

Minnesbufferten

Kameran är utrustad med en minnesbuffert för tillfällig lagring, vilket möjliggör fortsatt fotografering medan bilder sparas på minneskortet. Det ungefärliga antalet bilder som kan lagras i bufferten med de aktuella inställningarna visas i displayerna för antalet exponeringar medan avtryckaren trycks in halvvägs.

Monitor

Kontrollpanel

Medan bilder sparas på minneskortet lyser åtkomstlampan för minneskort. Beroende på fotograferingsförhållandena och minneskortets prestanda kan sparandet ta från några få sekunder till några minuter. Ta inte ut minneskortet och ta inte bort eller koppla ur strömförsörjningen innan åtkomstlampan har släckts. Om kameran stängs av medan data finns kvar i bufferten stängs inte strömmen av förrän alla bilder i bufferten sparats. Om batteriet blir urladdat medan bilder finns kvar i bufferten, inaktiveras slutarutlösningen och bilderna överförs till minneskortet.

I filmläge kan du välja den åtgärd som ska utföras när avtryckaren trycks in (0 Spela in filmer (b-läge)).

Alternativ Beskrivning
U Enkelbild Kameran tar en bild varje gång avtryckaren trycks in. Oavsett vilket alternativ som valts kan maximalt 50 bilder tas med varje film.
c Serietagning Kameran tar bilder i upp till 3 (Z 7) eller 2 (Z 6) sek. i taget medan avtryckaren hålls intryckt. Bildhastigheten varierar beroende på det alternativ som valts för Bildstorlek/bildfrekvens i filminspelningsmenyn. Endast en bild i taget kan tas medan filminspelning pågår.

Självutlösaren

I självutlösarläge startas en timer när avtryckaren trycks in, och en bild tas när timern går ut.

 1. Välj självutlösarläge.

  Håll in c (E)-knappen och vrid på den primära kommandoratten för att markera E (självutlösare).

 2. Välj slutarfördröjningen.

  Vrid på den sekundära kommandoratten för att välja slutarfördröjningen och tryck på J.

 3. Komponera bilden och fokusera.

  Om AF-S är valt för fokusläge så startas inte timern om kameran inte kan fokusera.

 4. Starta timern.

  Tryck avtryckaren hela vägen ner för att starta timern. En E-ikon visas på displayen och lampan för självutlösaren börjar blinka och slutar två sekunder innan bilden tas.

Ta flera bilder

Använd Anpassad inställning c2 (Självutlösare) för att välja antalet bilder som tas, och intervallet mellan bilderna som tas, när självutlösaren avslutar nedräkningen.