Denna funktion används för att låsa blixteffekten och låter bilder komponeras om utan att blixtnivån ändras och ser till att blixteffekten är lämplig för motivet även när det inte är placerat i mitten av bilden. Blixteffekten justeras automatiskt för alla ändringar i ISO-känslighet och bländare. FV-lås är inte tillgängligt i b-läget.

För att använda FV-lås:

 1. Tilldela FV-lås till ett kamerareglage.

  Tilldela FV-lås till ett reglage med Anpassad inställning f2 (Anpassningar).

 2. Montera en CLS-kompatibel blixtenhet.

  Montera en CLS-kompatibel blixtenhet på kamerans tillbehörssko.

 3. Ställ in blixtenheten på ett lämpligt läge.

  Sätt på blixtenheten och välj TTL eller Automatisk extern blixt för Blixtstyrning > Blixtstyrningsläge (SB-5000, SB-500, SB-400 eller SB-300) eller ställ in blixtstyrningsläge till TTL, förblixt qA, eller förblixt A (andra blixtenheter; se dokumentationen som följde med blixtenheten för mer information).

 4. Fokusera.

  Komponera bilden så att motivet hamnar i mitten av bilden och tryck in avtryckaren halvvägs för att fokusera.

 5. Lås blixtnivån.

  När du har kontrollerat att blixt klar-indikatorn (c) visas i sökaren, tryck på reglaget som valdes i steg 1. Blixten avger en förblixt för att avgöra lämplig blixtnivå. Blixteffekten kommer att låsas på denna nivå och ikonen FV-lås (r) kommer att visas i kameradisplayen.

 6. Komponera om bilden.

  Blixteffekt förblir låst till det värde som uppmättes i steg 5.

 7. Ta ett fotografi.

  Tryck in avtryckaren hela vägen ner för att ta bilden. Om så önskas kan fler bilder tas utan att FV-låset friges.

 8. Frige FV-lås.

  Tryck på reglaget som valdes i steg 1 för att frigöra FV-låset. Kontrollera att ikonen FV-lås (r) inte längre visas.