Blixtkompensation används för att ändra blixteffekten från –3 EV till +1 EV i steg om 1/3 EV, vilket ändrar ljusheten för huvudmotivet i relation till bakgrunden. Blixteffekten kan ökas för att få huvudmotivet att se ljusare ut, eller minskas för att förhindra oönskade högdagrar eller reflektioner. Välj generellt positiva värden för att göra huvudmotivet ljusare, och negativa värden för att göra det mörkare.

För att välja ett värde för blixtkompensation, använd Blixtkompensation i fotograferingsmenyn. Vid andra värden än ±0,0 visas en Y-ikon visas på displayen och kontrollpanelen.

Den normala blixteffekten kan återställas genom att blixtkompensationen ställs in på ±0,0. Blixtkompensationen återställs inte när kameran stängs av.