För att aktivera den elektroniska slutaren och eliminera brus och vibrationer som uppstår genom användning av mekanisk slutare, välj för Ljudlös fotografering i fotograferingsmenyn. Oavsett vilken inställning som valts för Signalalternativ i inställningsmenyn kommer ingen ljudsignal att ljuda när kameran fokuserar eller medan självutlösaren räknar ner. Notera att den elektroniska slutaren används oavsett vilket alternativ som valts för Anpassad inställning d5 (Slutartyp).

En ikon visas när ljudlös fotografering är aktiverat. I andra utlösarlägen än Serietagning H (utökad) slocknar displayen en kort stund när slutaren utlöses för att signalera att en bild har tagits.

Om ljudlös fotografering aktiveras ändras bildmatningshastigheterna för serietagningslägena (0 Bildmatningshastighet) och vissa funktioner inaktiveras, inklusive blixt, brusreducering för lång exponering och flimmerreducering.

Ljudlös fotografering

Välj för Ljudlös fotografering för att dämpa slutaren, men detta befriar inte fotografer från kravet att respektera deras motivs integritet och bildrättigheter. Även om ljudet av den mekaniska slutaren dämpas kan andra ljud höras, till exempel under autofokus eller justering av bländaren eller om knappen G eller K trycks in när ett annat alternativ än Av är valt för Vibrationsreducering. Under ljudlös fotografering kan flimmer, streck eller förvrängningar synas på displayen och i den slutliga bilden under fluorescerande, kvicksilver- eller natriumlampor eller om kameran eller motivet rör sig under fotograferingen. Ojämna kanter, falska färger, moaréeffekt och ljusa partier kan också uppstå. Ljusa områden eller streck kan uppstå i vissa områden i bilden med blinkande skyltar eller andra oregelbundna ljuskällor eller om motivet lyses upp kort av ett stroboskop eller annan ljus, kortvarig ljuskälla.