Tryck på O-knappen för att radera den aktuella bilden eller använd alternativet Radera i bildvisningsmenyn för att radera flera markerade bilder, alla bilder tagna på ett markerat datum eller alla bilder i den aktuella bildvisningsmappen (skyddade bilder kan inte raderas). Var försiktig när du raderar bilder eftersom bilder inte kan återställas när de har raderats.

Under bildvisning

Tryck på O-knappen för att radera det aktuella fotografiet.

 1. Tryck på O-knappen.

  En bekräftelsedialogruta visas.

 2. Tryck på O-knappen igen.

  För att radera bilden, tryck på O-knappen igen. Tryck på K för att avsluta utan att radera bilden.

Visningsmenyn

Alternativet Radera på visningsmenyn innehåller följande alternativ. Tänk på att det kan ta lite tid att radera beroende på antalet bilder.

Alternativ Beskrivning
Q Markerade Radera markerade bilder.
i Välj datum Radera alla bilder tagna på markerade datum (0 Välj datum: radera bilder tagna på markerade datum).
R Alla Radera alla bilder i den mapp som är vald för bildvisning (0 Visningsmapp).

Markerade: Radera markerade bilder

För att radera flera markerade bilder, välj Markerade och följ stegen nedan.

 1. Välj bilder.

  Använd multiväljaren för att markera en bild och tryck på W (Q)-knappen för att välja eller välja bort. Markerade bilder markeras med ikonen O (för att visa den markerade bilden i helskärmsläge, håll in X-knappen). Upprepa efter behov för att välja ytterligare bilder.

 2. Radera de valda bilderna.

  Tryck på J. En bekräftelsedialogruta visas; markera Ja och tryck på J.

Välj datum: radera bilder tagna på markerade datum

För att radera alla oskyddade bilder tagna på markerade datum, välj Radera > Välj datum i bildvisningsmenyn och följ stegen nedan.

 1. Välj datum.

  Markera ett datum och tryck på 2 för att välja alla bilder som tagits på det markerade datumet. Valda datum markeras med en M-ikon. Välj ytterligare datum genom att upprepa detta; för att välja bort ett datum, markera det och tryck på 2.

 2. Radera bilder som tagits på det markerade datumet.

  Tryck på J. En bekräftelsedialogruta visas; markera Ja och tryck på J.