Fjärrstyrda blixtenheter kan styras via optiska signaler från en blixtenhet som är monterad på kamerans tillbehörssko (Optisk AWL) eller via radiosignaler från en WR-R10 (säljs separat) ansluten till kameran (Radiostyrd AWL). Dessa typer av blixtstyrning kan kombineras enligt följande:

Använda optisk med en eller flera fjärrblixtenheter (0 Radiostyrd AWL)

Optisk AWL med en eller flera fjärrblixtenheter (0 Optisk AWL)

Radiostyrd AWL med extra belysning från en skomonterad blixtenhet (0 Lägga till en skomonterad blixtenhet)

Radiostyrd AWL, kombinerad med optisk AWL från en skomonterad blixtenhet (0 Optisk/radiostyrd AWL)