Nikons avancerade Creative Lighting System (CLS) möjliggör förbättrad kommunikation mellan kameran och kompatibla blixtenheter, vilket förbättrar blixtfotograferingen.

CLS-kompatibla blixtenheter

Följande funktioner är tillgängliga med CLS-kompatibla blixtenheter:

  SB-5000 SB-910, SB-900, SB-800 SB-700 SB-600 SB-500 SU-800 SB-R200 SB-400 SB-300
Enkel blixt i-TTL i-TTL-balanserad upplättningsblixt 1
Standard i-TTL-upplättningsblixt 2 2 2
qA Automatisk bländare 3
A Auto, ej TTL 3
GN Manuell blixt med avståndsprioritet
M Manuell 4 4 4
RPT Repeterande blixt
Optisk avancerad trådlös blixt Huvudblixt Fjärrblixtstyrning 4
i-TTL i-TTL 4
[A:B] Snabb trådlös blixtstyrning 5
qA Automatisk bländare
A Auto, ej TTL
M Manuell 4
RPT Repeterande blixt
Fjärrblixt i-TTL i-TTL
[A:B] Snabb trådlös blixtstyrning
qA/A Automatisk bländare/
Auto, ej TTL
6 6
M Manuell
RPT Repeterande blixt
Avancerad trådlös blixt med radiostyrning 7
Färginformationskommunikation (blixt)
Färginformationskommunikation (LED-lampa)
Automatisk FP med höghastighetssynk 8
FV-lås 9
Röda ögon-reducering
Kamerans modelleringsljus
Enhetlig blixtstyrning
Uppdatering av firmware för kamerans blixtenhet 10

Ej tillgänglig med spotmätning.

Kan också väljas med blixtenheten.

qA/A-lägesval utförs på blixtenheten med anpassade inställningar.

Kan endast väljas med kamerans Blixtstyrning-alternativ.

Endast tillgängligt under närbildsfotografering.

Valet mellan qA och A beror på vilket alternativ som valts med huvudblixten.

Stödjer samma funktioner som fjärrstyrda blixtenheter med optisk AWL.

Endast tillgängligt i blixtstyrningslägena i-TTL, qA, A, GN och M.

Endast tillgängligt i blixtstyrningsläge i-TTL eller när blixten är inställd på att avge förblixtar i blixtstyrningsläge qA eller A.

Firmwareuppdateringar för SB-910 och SB-900 kan utföras från kameran.

Kontrollenhet för trådlös blixt (Speedlight) SU-800

När den är monterad på en CLS-kompatibel kamera kan SU-800 användas som kontrollenhet för blixtenheterna SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 eller SB-R200 i upp till tre grupper. SU-800 är inte själv utrustad med en blixt.

Blixtfotografering

Blixtfotografering kan inte kombineras med vissa kamerafunktioner, inklusive:

  • Ljudlös fotografering
  • Filminspelning
  • HDR (stort dynamiskt omfång)
  • Snabb serietagning (utökad)

Blixtkompensation

I blixtstyrningslägena i-TTL och automatisk bländare (qA) väljs blixtkompensationen med den extra blixten eller kamerans Blixtstyrning-alternativ läggs till blixtkompensationen som valts med Blixtkompensation-alternativet i fotograferingsmenyn.

Andra blixtenheter

Följande blixtenheter kan användas i automatiskt och manuellt läge utan TTL.

Blixtenhet

Blixtläge

SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24 SB-50DX, SB-23, SB-29, SB-21B, SB-29S SB-30, SB-27 1, SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15
A Auto, ej TTL
M Manuell
G Repeterande blixt
REAR Synk på bakre ridå 2

Blixtläget ställs automatiskt in på TTL och slutarutlösningen inaktiveras. Ställ in blixtenheten på A (automatisk blixt utan TTL).

Tillgängligt när kameran används för att välja blixtläge.

Använda FV-lås med extra blixtar

FV-lås är tillgängligt med extra blixtar i blixtstyrningslägena TTL och (om det stöds) förblixt qA och förblixt A (se handboken som medföljer blixtenheten för mer information). Notera att när avancerad trådlös blixt används för att styra fjärrblixtenheter behöver du ställa in blixtstyrningsläget för huvudblixten eller minst en fjärrgrupp till TTL, qA eller A. Området som mäts för FV-lås är följande:

Blixtenhet Blixtläge Mätområde
Separat blixtenhet i-TTL 6 mm cirkel i mitten av bilden
qA Område som mäts av blixtens exponeringsmätare
Användning med andra blixtenheter (Avancerad trådlös blixt) i-TTL Hela kompositionen
qA Område som mäts av blixtens exponeringsmätare
A

Anmärkningar om extra blixtar

Detaljerade instruktioner finns i handboken för blixtenheten. Om enheten stödjer CLS, se avsnittet om CLS-kompatibla digitala systemkameror. Notera att denna kamera inte inkluderas i kategorin “digitala systemkameror” i handböckerna för SB-80DX, SB-28DX och SB-50DX.

i-TTL-blixtstyrning kan användas vid ISO-känsligheter mellan 64 och 12800 (Z 7) eller mellan 100 och 12800 (Z 6). Vid värden över 12800 kanske önskade resultat inte kan uppnås på vissa avstånd eller bländarinställningar. Om blixt klar-indikatorn (c) blinkar i ungefär tre sekunder efter att ett fotografi tagits i i-TTL- eller icke-i-TTL-autoläge har blixten avfyrats med full effekt och fotografiet kan vara underexponerat (endast CLS-kompatibla blixtenheter).

När någon av synkroniseringskablarna i SC-serien 17, 28 eller 29 används för fotografering med extern blixt kanske korrekt exponering inte kan åstadkommas i i-TTL-läge. Vi rekommenderar att du väljer standard i-TTL-upplättningsblixt. Ta en testbild och visa resultatet i kameradisplayen.

I i-TTL, använd blixtpanelen eller reflektoradaptern som medföljer blixtenheten. Använd inte andra paneler så som diffusionspaneler, då det kan ge fel exponering.

I läge P är maximal bländare (lägsta bländarvärde) begränsad enligt ISO-känsligheten, enligt nedan:

Maximal bländare vid ISO-motsvarighet:
64 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
3.5 4 5 5.6 7.1 8 10 11 13

Om objektivets maximala bländare är mindre än vad som anges ovan kommer bländarens högsta värde att bli objektivets maximala bländare.

AF-hjälpbelysning kommer från kameran, inte blixtenheten. SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 och SB-400 ger dock röda ögon-reducering.

Brus i form av ränder kan uppstå i blixtfotografier tagna med ett högpresterande batteripack SD-9 eller SD-8A monterat direkt på kameran. Minska ISO-känsligheten eller öka avståndet mellan kameran och batteripacket.

Modelleringsljus

Om du trycker på det reglage som Granska har tilldelats med Anpassad inställning f2 (Anpassningar) så avger CLS-kompatibla blixtenheter en modelleringsblixt. Denna funktion kan användas med avancerad trådlös blixt för att granska den totala belysningseffekt som uppnås med flera blixtenheter. Effekten ses bäst genom att titta direkt mot motivet snarare än på kamerans display. Modelleringsljus kan stängas av med Anpassad inställning e5 (Modelleringsblixt).

Studiostrobe-belysning

För att justera färg och ljusstyrka för vyn genom objektivet så att bilder är enklare att rama in, välj Av för Anpassad inställning d8 (Tillämpa inställn. på livevisning).