Med standardinställningarna visas följande alternativ på i-menyn för filmläge.

“Samma som fotoinställningar”

Om Samma som fotoinställningar är valt för Ställ in Picture Control, Vitbalans, Aktiv D-Lighting eller Vibrationsreducering i filminspelningsmenyn visas en h-ikon i övre vänstra hörnet i i-menyn, vilket indikerar att de alternativ som valts för dessa inställningar i fotoläge även gäller i filmläge och tvärt om.

Ställ in Picture Control

Välj en Picture Control för filminspelning. För mer information, se “Ställ in Picture Control” (0 Ställ in Picture Control).

Vitbalans

Justera vitbalans för filminspelning. Justera vitbalans (för mer information, se “Vitbalans”, 0 Vitbalans, Vitbalans).

Bildstorlek, bildfrekvens och filmkvalitet

Välj bildstorleken (i pixlar) och bildfrekvensen för filmer. Du kan också välja mellan två Filmkvalitet-alternativ: Hög kvalitet (indikeras av bildstorlek/-frekvens-ikoner med “m”) och Normal. Tillsammans bestämmer dessa alternativ den maximala bithastigheten, såsom det visas i följande tabell.

Bildstorlek/bildfrekvens 1 Maximal bithastighet (Mbps) Max. inspelningstid
Hög kvalitet Normal
r 3 840 × 2 160 (4K UHD): 30p 144 2 29 min. 59 sek. 4
s 3 840 × 2 160 (4K UHD): 25p
t 3 840 × 2 160 (4K UHD): 24p
w 1 920 × 1 080: 120p 3
x 1 920 × 1 080: 100p 3
y/y 1 920 × 1 080: 60p 56 28
z/z 1 920 × 1 080: 50p
z/z 1 920 × 1 080: 30p 28 14
2/2 1 920 × 1 080: 25p
3/3 1 920 × 1 080: 24p
A 1 920 × 1 080: 30p ×4 (slow-mo) 3 36 2 3 min.
B 1 920 × 1 080: 25p ×4 (slow-mo) 3
C 1 920 × 1 080: 24p ×5 (slow-mo) 3 29

Faktiska bildfrekvenser för värden listade som 120p, 60p, 30p 24p är 119,88 bps, 59,94 bps, 29,97 bps respektive 23,976 bps.

Filmkvalitet låst på Hög kvalitet.

Bildområde låst på DX (Z 7) eller FX (Z 6); ansiktsigenkänning inte aktiverat i automatiskt AF-områdesläge.

Varje film kan spelas in i upp till 8 filer på upp till 4 GB var. Antalet filer och längden på varje fil varierar med de alternativ som valts för Bildstorlek/bildfrekvens och Filmkvalitet. Filmer som är inspelade till minneskort formaterade i kameran kommer dock att spelas in som en enda fil oavsett storlek om kortet har en kapacitet över 32 GB.

Det alternativ som för närvarande är valt visas av en ikon i displayen.

Slowmotionfilmer

För att spela in tysta slowmotionfilmer, välj ett “slow-mo”-alternativ för Bildstorlek/bildfrekvens. Slowmotion-filmer spelas in med 4 eller 5 gånger den nominella hastigheten och spelas upp med den nominella hastigheten. Filmer inspelade med 1 920 × 1 080: 30p ×4 (slow-mo), till exempel, spelas in med en bildfrekvens på ungefär 120 bps och spelas upp med ungefär 30 bps, vilket betyder att 10 sekunders inspelning ger cirka 40 sekunder filmsekvens.

  Cirka 10 s
Inspelning
Uppspelning
  Cirka 40 s

Inspelnings- och uppspelningshastigheterna visas nedan.

Bildstorlek/bildfrekvens Inspelningshastighet Normal
A 1 920 × 1 080: 30p ×4 (slow-mo) 120p (119,88 bps) 30p (29,97 bps)
B 1 920 × 1 080: 25p ×4 (slow-mo) 100p (100 bps) 25p (25 bps)
C 1 920 × 1 080: 24p ×5 (slow-mo) 120p (119,88 bps) 24p (23,976 bps)

Slowmotionfilmer

Funktioner som flimmerreducering, elektronisk vibrationsreducering och tidkodsutmatning kan inte användas när ett “slow-mo”-alternativ är valt.

Mikrofonkänslighet

Slå på eller av den inbyggda eller externa mikrofoner eller justera mikrofonkänsligheten. Välj bA för att justera känsligheten automatiskt eller Mikrofon av för att stänga av ljudinspelning, eller justera mikrofonkänsligheten manuellt genom att välja ett värde mellan b1 och b20 (ju högre värde, desto högre känslighet).

Med andra inställningar än bA visas det alternativ som för närvarande är valt med en ikon i displayen.

Om ljudnivån visas i rött är volymen för hög. Minska mikrofonkänsligheten.

2-ikonen

Filmer som har spelats in med mikrofonen avstängd indikeras med en 2-ikon i helskärmsläge och vid filmuppspelning.

Välj bildområde

Välj storleken på området på bildsensorn som används för att spela in filmer. Välj FX för att spela in filmer i det som kallas “FX-baserat filmformat”, DX för att spela in i “DX-baserat filmformat”. Skillnaderna mellan de två formaten visas på bilden.

FX   DX

Storleken på området som spelas in varierar med bildstorleken:

Format Bildstorlek Område som spelas in (ungefärligt)
Z 7 Z 6
FX-baserat filmformat 3840 × 2160 35,9 × 20,2 mm
1920 × 1080 35,8 × 20,1 mm 35,9 × 20,1 mm
DX-baserat filmformat 3840 × 2160 23,5 × 13,2 mm 23,4 × 13,2 mm
1920 × 1080 23,4 × 13,1 mm

Det alternativ som för närvarande är valt visas av en ikon i displayen.

Mätning

Välj hur kameran ställer in exponering i filmläge. För mer information, se “Mätning” (0 Mätning), men notera att spotmätning inte är tillgängligt.

Wi-Fi-anslutning

Aktivera eller inaktivera Wi-Fi. För mer information, se “Wi-Fi-anslutning” (0 Wi-Fi-anslutning).

Aktiv D-Lighting

Välj ett Aktiv D-Lighting-alternativ för filmläge. För mer information, se “Aktiv D-Lighting” (0 Aktiv D-Lighting). Notera att om Samma som fotoinställningar är valt för Aktiv D-Lighting i filminspelningsmenyn och Auto väljs i fotograferingsmenyn spelas filmer in med en inställning som motsvarar Normal.

Elektronisk vibrationsreducering

Välj för att aktivera elektronisk vibrationsreducering i filmläge. Elektronisk vibrationsreducering är inte tillgängligt med bildstorlekarna 1 920 × 1 080: 120p, 1 920 × 1 080: 100p eller 1 920 × 1 080 (slow-mo). Notera att om elektronisk vibrationsreducering är på minskar bildvinkeln, vilket ökar den synbarliga brännvidden något, och högsta känslighet för filminspelning är låst på ISO 25600 (Z 7) eller ISO 51200 (Z 6).

En ikon visas i displayen medan är valt.

Vibrationsreducering

Välj vibrationsreduceringsalternativ för filmläge. För mer information, se “Vibrationsreducering” (0 Vibrationsreducering).

AF-områdesläge

Välj hur kameran väljer fokuspunkten när autofokus är aktiverat i filmläge. För mer information, se “AF-områdesläge” (0 AF-områdesläge).

Alternativ
d Enpunkts-AF
f Brett AF-område (litet)
g Brett AF-område (stort)
h AF-områdesläge

Fokusläge

Välj hur kameran fokuserar i filmläge. För mer information, se “Välja ett fokusläge” (0 Välja ett fokusläge).

Alternativ
AF-S Enkel AF
AF-C Kontinuerlig AF
AF-F Aktiv AF
MF Manuell fokusering