När en blixtenhet som stödjer enhetlig blixtstyrning (en SB-5000, SB-500, SB-400 eller SB-300) är monterad på kameran kan blixtstyrningsläget, blixtnivån och andra blixtinställningar justeras med alternativet Blixtstyrning > Blixtstyrningsläge i fotograferingsmenyn (när det gäller SB-5000 kan dessa inställningar även justeras med reglagen på blixtenheten). De alternativ som finns tillgängliga varierar med blixten som används, medan alternativen som visas under Blixtstyrningsläge varierar beroende på det läge som valts. Inställningar för andra blixtenheter kan endast justeras med blixtenhetens reglage.

  • TTL: i-TTL-läge. När det gäller SB-500, SB-400 och SB-300, kan blixtkompensation justeras med alternativet Blixtkompensation i fotograferingsmenyn.
  • Automatisk extern blixt: I detta läge justeras effekten automatiskt enligt mängden ljus som reflekteras av motivet; blixtkompensation är också tillgängligt. Automatisk extern blixt stödjer lägena “automatisk bländare” (qA) och “icke-TTL automatisk” (A). Se blixtenhetens handbok för mer information.
  • Manuell blixt med avst.prioritet: Välj avståndet till motivet; blixteffekten justeras automatiskt. Blixtkompensation är också tillgänglig.
  • Manuell: Välj blixtnivån manuellt.
  • Repeterande blixt: Blixten avfyras upprepade gånger när slutaren är öppen, vilket ger en multiexponeringseffekt. Välj blixtnivån (Effekt), det maximala antalet gånger som enheten avfyras (Gånger) och antalet gånger blixten avfyras per sekund (Frekvens, mäts i Hertz). De alternativ som finns tillgängliga för Gånger varierar beroende på de alternativ som är valda för Effekt och Frekvens; se dokumentationen som medföljde blixtenheten för mer information.

Enhetlig blixtstyrning

Enhetlig blixtstyrning gör att kameran och blixtenheten kan dela inställningar. Om en blixt som stödjer enhetlig blixtstyrning är monterad på kameran reflekteras ändringar av blixtinställningarna gjorda med antingen kameran eller blixtenheten på båda enheterna, och samma sak för ändringar gjorda med den separat sålda programvaran Camera Control Pro 2.

i-TTL-blixtstyrning

När en CLS-kompatibel blixtenhet är inställd på TTL väljer kameran automatiskt en av följande sorters blixtstyrning:

  • i-TTL-balanserad upplättningsblixt: Blixtenheten avger en serie nästan osynliga förblixtar precis innan huvudblixten. Kameran analyserar förblixtar som reflekteras från föremål i alla delar av bilden och justerar blixteffekten för en naturlig balans mellan huvudmotivet och omgivande bakgrundsbelysning.
  • Standard i-TTL-upplättningsblixt: Blixteffekten justeras för att få ljuset i bilden till standardnivå; bakgrundens ljusstyrka tas inte med i beräkningen. Rekommenderas för bilder där huvudmotivet betonas och bakgrundsdetaljerna är mindre viktiga, eller när exponeringskompensation används. Standard-i-TTL-upplättningsblixt aktiveras automatiskt när spotmätning väljs.