De nya funktionerna tillgängliga med kamerans “C” firmwareversion 3.30 beskrivs nedan.

Spara fokuspositionen

Alternativet Spara fokusposition har lagts till i inställningsmenyn. Om väljs, återställs fokuspositionen som gällde när kameran stängs av nästa gång kameran sätts på.

 • Fokuspositionen kan ändras om du justerar zoom eller vid variationer i den omgivande temperaturen.
 • Detta alternativ gäller endast när kameran används med autofokusobjektiv med Z-fattning.
 • Om väljs kan det öka kamerans starttid.

Röstmemo (endast Z 6)

Alternativet Röstmemo har lagts till de funktioner som kan tilldelas Filminspelningsknapp via Anpassad inställning f2 (Anpassningar). När Röstmemo har tilldelats filminspelningsknappen kan knappen användas för att spela in och spela upp röstmemo på upp till ungefär 60 sekunder medan en bild visas.

Spela in röstmemo

 1. Välj Röstmemo för Anpassad inställning f2 (Anpassningar) > Filminspelningsknapp.

 2. Välj uppspelningsläge och visa en bild som du vill lägga till röstmemo i.

 3. Håll in filminspelningsknappen.

  • Inspelningen fortsätter så länge knappen hålls intryckt.
  • En b-ikon visas under inspelningen.

 4. Släpp filminspelningsknappen för att avsluta inspelningen.

  • Bilder med röstmemo visas med h-ikoner.
  • Inspelningen avslutas automatiskt efter 60 sekunder.

Varning: Inspelning av röstmemo

 • Röstmemo kan inte läggas till bilder med befintliga memo (indikeras med h-ikoner). Radera det befintliga memot innan du försöker spela in ett nytt memo.
 • Du kan inte visa andra bilder eller använda pekkontrollerna medan inspelning pågår.
 • Inspelningen avslutas om du:

  • trycker på O-knappen,
  • avslutar uppspelningsläget eller
  • stänger av kameran.
 • Inspelningen kan avslutas om du trycker på avtryckaren eller använder andra kamerareglage.

Filnamn för röstmemo

Röstmemon har filnamn i formen “DSC_nnnn.WAV”, där nnnn är ett fyrsiffrigt nummer kopierat från bilden som röstmemot tillhör.

 • Röstmemo för bilder tagna med Adobe RGB valt för Färgrymd i fotograferingsmenyn har filnamn i formen “_DSCnnnn.WAV”.
 • I stället för “DSC” kommer röstmemon för bilder namngivna via Namnge fil i fotograferingsmenyn att få samma prefix på tre bokstäver som de bilder de tillhör.

Spela upp röstmemo

 1. Välj Röstmemo för Anpassad inställning f2 (Anpassningar) > Filminspelningsknapp.

 2. Välj uppspelningsläge och visa en bild med h-ikonen.

 3. Tryck på filminspelningsknappen.

  • Uppspelning av röstmemo startar.

 4. Tryck på filminspelningsknappen igen.

  • Uppspelning av röstmemo avslutas.

Varning: Uppspelning av röstmemo

 • Visningszoomen är inaktiverad under uppspelning av röstmemo.
 • Uppspelningen avslutas om du:

  • visar andra bilder,
  • trycker på O-knappen,
  • avslutar uppspelningsläget eller
  • stänger av kameran.
 • Uppspelningen kan avslutas om du trycker på avtryckaren eller använder andra kamerareglage.
 • Om du skyddar bilder så skyddas även tillhörande röstmemon. Skydd kan inte användas separat.
 • Röstmemon inkluderas inte med bilder när de laddas upp till en dator eller ftp-server med en WT-7. Röstmemon listas som separata filer när bilder visas i HTTP-serverläget.

Radera röstmemo

Om du trycker på O-knappen när du visar en bild markerad med en h-ikon visas en bekräftelsedialogruta.

 • För att radera både bilden och röstmemot, markera Bild och röstmemo och tryck på O.
 • Om du bara vill radera röstmemot markerar du Endast röstmemo och trycker på O.
 • Tryck på K för att fortsätta uppspelningen utan att radera någon av filerna.
 • När du raderar bilder raderas alla tillhörande röstmemon.

Alternativ för röstmemo

Inställningsmenyn innehåller nu ett Alternativ för röstmemo, som innehåller följande alternativ för inspelning och uppspelning av röstmemo.

 • Kontroll för röstmemo styr filminspelningsknappens funktion under inspelning av röstmemon.

  • Håll in (standard): Inspelningen sker endast när filminspelningsknappen trycks in och avslutas när knappen släpps.
  • Tryck för start/stopp: Tryck en gång på filminspelningsknappen för att starta inspelningen och en gång till för att avsluta inspelningen.

 • Ljudutgång styr uppspelningsvolymen för röstmemo.

  • Högtalare/hörlurar: Välj den volym som röstmemo spelas upp i via kamerans högtalare eller hörlurar som är anslutna till kameran.
  • Av: Röstmemo spelas inte när du trycker på filminspelningsknappen.