I andra lägen än b kan exponeringskompensation användas för att ändra exponeringen från det värde som föreslås av kameran, vilket gör bilderna ljusare eller mörkare. Välj bland värden mellan –5 EV (underexponering) och +5 EV (överexponering) i steg om 1/3 EV (endast fotografier; intervallet för filmer är –3 till +3 EV). Generellt gör positiva värden motivet ljusare, medan negativa värden gör det mörkare.

–1 EV

Ingen exponeringskompensation

+1 EV

För att välja ett värde för exponeringskompensation, tryck på E-knappen och vrid på den primära kommandoratten tills önskat värde visas.

E-knapp

Primär kommandoratt

Kontrollpanel

Vid andra värden än ±0,0 visar kameran en E-ikon (filmläge) eller en E-ikon och exponeringsindikatorn (fotoläge) efter att du släpper E-knappen. Det aktuella värdet för exponeringskompensation kan kontrolleras genom att trycka på E-knappen.

Monitor

Sökare

Den normala exponeringen kan återställas genom att exponeringskompensationen ställs in på ±0. Exponeringskompensationen återställs inte om kameran stängs av.

Läge M

I läge M påverkar exponeringskompensationen endast exponeringsindikatorn; slutartid och bländare ändras inte (ISO-känslighet kommer dock automatiskt att justeras enligt exponeringskompensationsvärdet som valts när automatisk ISO-känslighetskontroll är aktiverat; 0 Automatisk ISO-känslighet). Exponeringsindikatorn och det aktuella värdet för exponeringskompensation kan visas genom att trycka på E-knappen.

Fotografering med blixt

Om en extra blixt används påverkar exponeringskompensationen både blixtnivån och exponeringen, vilket ändrar ljusheten på både huvudmotivet och bakgrunden. Anpassad inställning e3 (Exponeringskomp. för blixt) kan användas för att begränsa effekterna av exponeringskompensationen till endast bakgrunden.