Fotoinformation kopieras in ovanpå bilder som visas i helskärmsläge. Tryck på 1 eller 3 eller tryck på DISP-knappen för att bläddra igenom fotoinformationen såsom visas nedan.

Visas endast om motsvarande alternativ är markerat för Monitoralternativ för visning i bildvisningsmenyn.

Visas endast om det är inbäddat i bilden (0 Platsdata).

Filinformation

1 Skyddsstatus
2 Retuscheringsindikator
3 Överföringsmarkering
4 Fokuspunkt *
5 Bildnummer/sammanlagt antal bilder
6 Bildkvalitet
7 Bildstorlek
8 Bildområde
9 Fotograferingstid
10 Fotograferingsdatum
11 Betygsätt
12 Mappnamn
13 Filnamn

Visas bara om Fokuspunkt är markerat för Monitoralternativ för visning.

Exponeringsdata

1 Fotograferingsläge
2 Slutartid
3 Bländare
4 Exponerings-kompensation
5 ISO-känslighet *

Visas i rött om bilden togs i läge P, S, A eller M med automatisk ISO-känslighet på.

Högdagrar

1 Högdagrar (områden som kan bli överexponerade)
2 Mappnummer–bildrutenummer

RGB-histogram

1 Mappnummer–bildrutenummer
2

Vitbalans

Färgtemperatur

Finjustering av vitbalans

Manuellt förinställt värde

3 Histogram (RGB-kanal)
4 Histogram (röd kanal)
5 Histogram (grön kanal)
6 Histogram (blå kanal)

Visningszoom

För att zooma in på fotografiet när histogrammet visas, tryck på X. Använd knapparna X och W (Q) för att zooma in och ut och bläddra i bilden med multiväljaren. Histogrammet uppdateras för att endast visa data för den del av bilden som syns i displayen.

Histogram

Histogram visar färgtonsfördelning, med pixlarnas ljusstyrka (färgton) plottad på horisontell axel och antalet pixlar på den vertikala axeln. Kamerans histogram är endast avsedda som en vägledning och kan skilja sig från de som visas i bildbehandlingsprogram. Vissa provhistogram visas nedan:

Om bilden innehåller motiv med ett brett omfång av ljusstyrka blir tonfördelningen relativt jämn.

Om bilden är mörk förskjuts färgtonsfördelningen åt vänster.

Om bilden är ljus förskjuts färgtonsfördelningen åt höger.

Om exponeringskompensationen ökas förskjuts tonfördelningen åt höger, och om den minskas förskjuts fördelningen åt vänster. Histogram ger en ungefärlig bild av den totala exponeringen när starkt infallande ljus gör det svårt att se bilderna i displayen.

Fotograferingsdata

Beroende på inställningarna då bilden togs, kan det vara upp till fem sidor fotograferingsdata: allmän, blixtinfo, Picture Control, avancerade inställningar, och information om upphovsrätt.

Fotograferingsdata, sida 1 (allmänt)

1

Mätning

Slutartyp

Slutartid

Bländare

2

Fotograferingsläge

ISO-känslighet 1

3

Exponerings-kompensation

Optimal exponeringsjustering 2

4 Brännvidd
5 Objektivdata
6 Fokusläge
7 Vibrationsreducering
8 Vitbalans 3
9 Finjustering av vitbalans
10 Färgrymd
11 Kameranamn
12 Bildområde
13 Mappnummer–bildrutenummer

Visas i rött om bilden togs i läge P, S, A eller M med automatisk ISO-känslighet på.

Visas om Anpassad inställning b4 (Finjustera optimal exponer.) har ställts in på ett annat värde än noll för någon av mätmetoderna.

Inkluderar också färgtemperatur för bilder som tagits med automatisk vitbalans.

Fotograferingsdata, sida 2 (blixtinfo) *

14 Blixttyp
15 Fjärrblixtstyrning
16 Blixtläge
17

Blixtstyrningsläge

Blixtkompensation

Visas endast om fotot togs med extra blixt (0 Nikon Creative Lighting System).

Fotograferingsdata, sida 3 (Picture Control)

18 Picture Control *

De objekt som visas varierar med den Picture Control som var vald då bilden togs.

Fotograferingsdata, sida 4 (avancerade inställningar)

19

Brusreducering för högt ISO

Brusreducering för lång exponering

20 Aktiv D-Lighting
21

HDR-exponeringsskillnad

HDR-utjämning

22 Vinjetteringskontroll
23 Retuscheringshistorik
24 Bildkommentar

Fotograferingsdata, sida 5 (information om upphovsrätt) *

25 Fotografens namn
26 Upphovsrättsinnehavare

Information om upphovsrätt visas endast om den sparats med fotografiet med alternativet Information om upphovsrätt i inställningsmenyn.

Platsdata

Latitud, longitud och annan platsdata tillhandahålls av och varierar med GPS-enheten eller den smarta enheten (0 Platsdata). När det gäller filmer gäller denna data platsen där inspelningen startades.

Översiktsdata

1 Bildnummer/sammanlagt antal bilder
2 Överföringsmarkering
3 Skyddsstatus
4 Retuscheringsindikator
5 Kameranamn
6 Bildkommentarsindikator
7 Indikator för platsdata
8 Histogram
9 Bildkvalitet
10 Bildstorlek
11 Bildområde
12 Filnamn
13 Fotograferingstid
14 Fotograferingsdatum
15 Mappnamn
16 Betygsätt
17 Mätning
18 Fotograferingsläge
19 Slutartid
20 Bländare
21 ISO-känslighet 1
22 Brännvidd
23 Aktiv D-Lighting
24 Picture Control
25 Färgrymd
26 Blixtläge 2
27

Vitbalans

Färgtemperatur

Finjustering av vitbalans

Manuellt förinställt värde

28

Blixtkompensation 2

Kommandoläge 2

29 Exponerings-kompensation

Visas i rött om bilden togs i läge P, S, A eller M med automatisk ISO-känslighet på.

Visas endast om fotot togs med extra blixt (0 Nikon Creative Lighting System).