Följ stegen nedan för att montera en extra blixt på kameran och ta bilder med blixt.

 1. Montera enheten på tillbehörsskon.

  Se handboken som följer med enheten för mer information.

  Blixtenheter från tredje part

  Kameran kan inte användas med blixtenheter som överför spänningar på över 250 V på kamerans X-kontakter eller som kortsluter tillbehörsskons kontakter. Användning av denna typ av blixtenheter riskerar inte bara att störa normal användning av kameran utan kan också skada kamerans och/eller blixtens blixtsynkkretsar.

 2. Slå på kameran och blixtenheten.

  Blixten börjar laddas; blixt klar-indikatorn (c) visas när laddningen är slutförd.

 3. Justera blixtinställningarna.

  Välj blixtstyrningsläge (0 Blixtstyrningsläge) och blixtläge (0 Blixtlägen).

 4. Justera slutartid och bländare.

 5. Ta bilder.

Slutartid

Slutartiden kan ställas in enligt följande när en extra blixt används:

Läge Slutartid
b Ställs in automatiskt av kameran (1/200 sek.–1/60 sek.)
P, A Ställs in automatiskt av kameran (1/200 sek.–1/60 sek.) *
S Värde valt av användaren (1/200 sek.–30 sek.)
M Värde valt av användaren (1/200 sek.–30 sek., Bulb, Time (Tid))

Slutartiden kan ställas in på så långt som 30 sek. om långsam synk, långsam synk på bakre ridå eller långsam synk med röda ögon-reducering väljs som blixtläge.