För att visa Min meny, välj O-fliken i kameramenyerna.

Alternativet MIN MENY kan användas för att skapa och redigera en anpassad lista med upp till 20 alternativ från bildvisnings-, fotograferings-, filminspelnings-, inställnings- och retuscheringsmenyerna samt menyn anpassade inställningar. Om så önskas kan inställningshistoriken visas i stället för Min meny.

Alternativ kan läggas till, tas bort och deras inbördes ordning kan ändras, enligt beskrivningen nedan.

Lägga till alternativ till Min meny

 1. Välj Lägg till objekt.

  I Min meny (O), markera Lägg till objekt och tryck på 2.

 2. Välj en meny.

  Markera namnet på den meny som innehåller det alternativ som du vill lägga till och tryck på 2.

 3. Välj ett objekt.

  Markera önskat menyalternativ och tryck på J.

 4. Placera det nya objektet.

  Tryck på 1 eller 3 för att flytta det nya objektet uppåt eller nedåt i Min meny. Tryck på J för att lägga till det nya objektet.

 5. Lägg till fler objekt.

  De objekt som för närvarande visas i Min meny är markerade med en kryssmarkering. Objekt som är markerade med en V-ikon kan inte väljas. Välj ytterligare objekt genom att upprepa steg 1–4.

Radera alternativ från Min meny

 1. Välj Ta bort objekt.

  I Min meny (O), markera Ta bort objekt och tryck på 2.

 2. Välj objekt.

  Markera objekt och tryck på 2 för att välja eller välja bort. Valda objekt indikeras med en kryssmarkering.

 3. Radera de valda objekten.

  Tryck på J. En bekräftelsedialogruta visas; tryck på J igen för att radera de valda objekten.

Ta bort objekt i Min meny

För att radera objektet som är markerat i Min meny, tryck på O-knappen. En bekräftelsedialogruta visas; tryck på O igen för att ta bort det valda objektet från Min meny.

Ändra ordning på alternativ i Min meny

 1. Välj Rangordna objekt.

  I Min meny (O), markera Rangordna objekt och tryck på 2.

 2. Välj ett objekt.

  Markera objektet som du vill flytta och tryck på J.

 3. Placera objektet.

  Tryck på 1 eller 3 för att flytta objektet uppåt eller nedåt i Min meny och tryck på J. Flytta ytterligare objekt genom att upprepa steg 2–3.

 4. Avsluta och återgå till Min meny.

  Tryck på G-knappen för att återgå till Min meny.

Inställningshistorik

För att visa de tjugo senast använda inställningarna, välj m INSTÄLLNINGSHISTORIK för O MIN MENY > Välj flik.

 1. Välj Välj flik.

  I Min meny (O), markera Välj flik och tryck på 2.

 2. Välj m INSTÄLLNINGSHISTORIK.

  Markera m INSTÄLLNINGSHISTORIK och tryck på J. Namnet på menyn ändras från “MIN MENY” till “INSTÄLLNINGSHISTORIK”.

Menyalternativ läggs till längst upp i menyn inställningshistorik när de används. För att visa Min meny igen, välj O MIN MENY för m INSTÄLLNINGSHISTORIK > Välj flik.

Ta bort objekt från menyn Inställningshistorik

För att ta bort ett objekt från menyn inställningshistorik, markera det och tryck på O-knappen. En bekräftelsedialogruta visas; tryck på O igen för att radera det valda objektet.