Kameran kan visa blixtinfo för blixtenheterna SB-5000 och SB-500 som är monterade på kamerans tillbehörssko och konfigurerade som en huvudblixt för optisk AWL, samt för fjärrblixtenheter som styrs via radiostyrd AWL med en WR-R10. Blixtinfo kan visas på kamerans display genom att trycka på DISP-knappen i fotograferingsläge (0 DISP-knappen). Informationen som visas varierar med blixtstyrningsläget.

Gruppblixt

1 Blixt klar-indikator 1
2

Fjärrblixtstyrning

FP-indikator

3 Fjärrblixtstyrningsläge 2
4

Gruppblixtstyrningsläge 3

Gruppblixtläge

Blixtnivå (effekt)/blixtkompensation

5 Kanal 2
6 Kopplingsläge 4

Visas i radiostyrd AWL när alla blixtenheter är redo.

Optisk AWL indikeras av Y, radiostyrd AWL av Z, både optisk och radiostyrd AWL av Y och Z. Optisk AWL-kanal för både optisk och radiostyrd AWL visas endast när SB-500 används som huvudblixt.

Ikoner visas för varje grupp när både optisk och radiostyrd AWL används.

Visas endast när radiostyrd AWL eller både optisk och radiostyrd AWL används.

Förenklat trådlöst läge

1 Blixt klar-indikator 1
2

Fjärrblixtstyrning

FP-indikator

3 Fjärrblixtstyrningsläge 2
4 A : B-förhållande
5 Blixtkompensation
6 Blixtstyrningsläge grupp C och blixtnivå (effekt)
7 Kanal 2
8 Kopplingsläge 3

Visas i radiostyrd AWL när alla blixtenheter är redo.

Optisk AWL indikeras av Y, radiostyrd AWL av Z, både optisk och radiostyrd AWL av Y och Z. Optisk AWL-kanal för både optisk och radiostyrd AWL visas endast när SB-500 används som huvudblixt.

Visas endast när radiostyrd AWL eller både optisk och radiostyrd AWL används.

Repeterande fjärrblixt

1 Blixt klar-indikator 1
2 Fjärrblixtstyrning
3 Blixtnivå (effekt)
4 Fjärrblixtstyrningsläge 2
5

Antalet avfyrade (gånger)

Frekvens

6 Gruppstatus (aktiverad/ inaktiverad)
7 Kanal 2
8 Kopplingsläge 3

Visas i radiostyrd AWL när alla blixtenheter är redo.

Optisk AWL indikeras av Y, radiostyrd AWL av Z, både optisk och radiostyrd AWL av Y och Z. Optisk AWL-kanal för både optisk och radiostyrd AWL visas endast när SB-500 används som huvudblixt.

Visas endast när radiostyrd AWL eller både optisk och radiostyrd AWL används.

Blixtinformation och kamerainställningar

Blixtinformationsdisplayen visar valda kamerainställningar, inklusive fotograferingsläge, slutartid, bländare och ISO-känslighet.

Ändra blixtinställningarna

Blixtinställningar kan ändras genom att trycka på i-knappen i blixtinformationsdisplayen. De alternativ som är tillgängliga varierar med blixtenheten och de inställningar som valts. Du kan också testavfyra blixten.