För att visa kamerans firmwareversion eller uppdatera kamerans firmware, välj Firmwareversion i inställningsmenyn. Senaste firmware för Z 7 och Z 6 finns tillgänglig för nedladdning från Nikon Nedladdningscenter.

https://downloadcenter.nikonimglib.com/