Standardinställningarna för alternativen i kameramenyerna listas nedan.

Standardinställningar för visningsmenyn

Alternativ Standard
Visningsmapp Alla
Visning av tagen bild Av
Efter radering Visa nästa
Efter serie, visa Sista bilden i serien
Rotera hög
Bildspel
  Bildtyp Stillbilder och filmer
Bildintervall 2 sek.

Standardinställningar för fotograferingsmenyn

Alternativ Standard
Lagringsmapp
  Byt namn

Z 7: NCZ_7

Z 6: NCZ_6

Välj mapp efter nummer 100
Namnge fil DSC
Välj bildområde FX (36 × 24)
Bildkvalitet JPEG normal
Bildstorlek
  JPEG/TIFF Stor
NEF (RAW)
Sparar i NEF (RAW)
  NEF-komprimering (RAW) Förlustfri komprimering
Bitdjup för NEF (RAW) 14 bitar
Inställningar för ISO-känslighet
  ISO-känslighet
  b Automatisk
P, S, A, M 100
Automatisk ISO-känslighet
  Högsta känslighet

Z 7: 25 600

Z 6: 51 200

Högsta känslighet med c Samma som utan blixt
Längsta slutartid Automatisk
Vitbalans Auto > Behåll övergripande atmosfär
  Finjustering A-B: 0, G-M: 0
Välj färgtemperatur 5 000 K
Manuellt förinställt värde d-1
Ställ in Picture Control Automatisk
Färgrymd sRGB
Aktiv D-Lighting Av
Brusreducering för lång exp. Av
Brusreduc. vid högt ISO Normal
Vinjetteringskontroll Normal
Diffraktionskompensation
Automatisk distorsionskontroll
Fotografering med flimmerreduc. Av
Mätning Matrismätning
Blixtstyrning
  Blixtstyrningsläge TTL
Alternativ för trådlös blixt Av
Fjärrblixtstyrning Gruppblixt
Blixtläge Upplättningsblixt
Blixtkompensation 0,0
Fokusläge Enkel AF
AF-områdesläge Enpunkts-AF
Vibrationsreducering (Varierar med objektiv)
Automatisk gaffling
  Automatisk gaffling AE och blixtgaffling
Antal bilder 0
Intervall 1,0
Multiexponering *
  Multiexponeringsläge Av
Antal bilder 2
Överläggsläge Medel
Behåll alla exponeringar
Överläggsfotografering
HDR (stort dynamiskt omfång)
  HDR-läge Av
Exponeringsskillnad Automatisk
Mjukare bilder Normal
Spara enskilda bilder (NEF) Av
Intervalltimerfotografering
  Välj startdag/-tid Nu
Intervall 1 minut
Antal intervall × bilder/intervall 0001×1
Exponeringsutjämning Av
Ljudlös fotografering Av
Intervallprioritet Av
Starta lagringsmapp
  Ny mapp U
Återställ filnumreringen U
Skapa timelapse-film
  Intervall 5 sek.
Fotograferingstid 25 minuter
Exponeringsutjämning
Ljudlös fotografering Av
Välj bildområde FX
Bildstorlek/bildfrekvens 1 920 × 1 080: 60p
Intervallprioritet Av
Fotografering m fokusförskj.
  Antal bilder 100
Bredd för fokuseringssteg 5
Intervall till nästa bild 0
Exponeringslås från första bilden
Bild med staplad konturförstärkning Skapa inte
Ljudlös fotografering Av
Starta lagringsmapp
  Ny mapp U
Återställ filnumreringen U
Ljudlös fotografering Av

Återställning av fotograferingsmenyn är inte tillgänglig när fotografering pågår.

Standardinställningar för filminspelningsmenyn

Alternativ Standard
Namnge fil DSC
Välj bildområde FX
Bildstorlek/bildfrekvens 1 920 × 1 080: 60p
Filmkvalitet Hög kvalitet
Filmfiltyp MOV
Inställningar för ISO-känslighet
  Högsta känslighet

Z 7: 25 600

Z 6: 51 200

Auto. ISO-känslighet (läge M)
ISO-känslighet (läge M) 100
Vitbalans Samma som fotoinställningar
  Finjustering A-B: 0, G-M: 0
Välj färgtemperatur 5 000 K
Manuellt förinställt värde d-1
Ställ in Picture Control Samma som fotoinställningar
Aktiv D-Lighting Av
Brusreduc. vid högt ISO Normal
Vinjetteringskontroll Normal
Diffraktionskompensation
Automatisk distorsionskontroll
Flimmerreducering Automatisk
Mätning Matrismätning
Fokusläge Aktiv AF
AF-områdesläge AF-områdesläge
Vibrationsreducering Samma som fotoinställningar
Elektronisk vibrationsreducering Av
Mikrofonkänslighet Automatisk
Attenuator Inaktivera
Frekvensomfång Brett omfång
Reducering av vindbrus Av
Hörlursvolym 15
Tidkod
  Spela in tidkoder Av
Uppräkningsmetod Vid inspelning
Drop frame

Standardinställningar för menyn Anpassade inställningar

Alternativ Standard
a1 Välj AF-C-prioritet Utlösning
a2 Välj AF-S-prioritet Fokus
a3 Fokusföljning med låsning 3
a4 Ansikts-/ögonavk. auto. AF-omr. Ansikts- och ögonavkänning på
a5 Fokuspunkter som används Alla punkter
a6 Spara punkter eft. orient. Nej
a7 AF-aktivering Slutare/AF-ON
a8 Begr. val av AF-områdesläge
  Pinpoint-AF M
Enpunkts-AF M (kan inte avmarkeras)
Dynamiskt AF-område M
Brett AF-område (litet) M
Brett AF-område (stort) M
AF-områdesläge M
a9 Loopa val av fokuspunkt Ingen loopning
a10 Alternativ för fokuspunkt
  Manuellt fokuseringsläge
Hjälp för dynamiskt AF-område
a11 AF-område i svag belysning Av
a12 Inbyggd AF-hjälplampa
a13 Manuell fokusring i AF-läge Aktivera
b1 EV-steg för exp.kontroll 1/3 steg
b2 Enkel exponeringskomp. Av
b3 Centrumvägt område ø 12 mm
b4 Finjustera optimal exponer.
  Matrismätning 0
Centrumvägd mätning 0
Spotmätning 0
Högdagervägd mätning 0
c1 AE-lås via avtryckaren Av
c2 Självutlösare
  Självutlösarfördröjning 10 sek.
Antal bilder 1
Intervall mellan bilderna 0,5 sek.
c3 Fördröjning till avstängning
  Uppspelning 10 sek.
Menyer 1 min.
Visning av tagen bild 4 sek.
Väntelägestimer 30 sek.
d1 Bildhastighet för CL-läget 3 bilder per sekund
d2 Max antal exponer. i följd 200
d3 Alt. för synkroniserade slutare Synkr.
d4 Exponerings-fördröjning Av
d5 Slutartyp Auto
d6 Begränsa valbart bildområde
  FX (36 × 24) M (kan inte avmarkeras)
DX (24 × 16) M
5:4 (30 × 24) (endast Z 7) M
1:1 (24 × 24) M
16:9 (36 × 20) M
d7 Filnummersekvens
d8 Tillämpa inställn. på livevisning
d9 Rutnät i inramning Av
d10 Konturförstärkningar
  Konturförstärkningsnivå Av
Konturförstärkningsfärg Röd
d11 Visa alla i serietagningsläge
e1 Blixtsynkhastighet 1/200 sek.
e2 Blixtslutartid 1/60 sek.
e3 Exponeringskomp. för blixt Hela kompositionen
e4 Automatisk c-ISO-känslighet Motiv och bakgrund
e5 Modelleringsblixt
e6 Auto. gaffling (läge M) Blixt/slutartid
e7 Gafflingsföljd Mätare > under > över
f1 Anpassa i-menyn Ställ in Picture Control;
Vitbalans;
Bildkvalitet;
Bildstorlek;
Blixtläge;
Mätning;
Wi-Fi-anslutning;
Aktiv D-Lighting;
Utlösarläge;
Vibrationsreducering;
AF-områdesläge;
Fokusläge
f2 Anpassningar
  Fn1-knapp Vitbalans
Fn2-knapp Fokusläge/AF-områdesläge
AF-ON-knapp AF-ON
Sekundärväljare Val av fokuspunkt
Sekundärväljarens mitt AE-/AF-lås
Filminspelningsknapp Ingen
Fn-knapp på objektivet AE-/AF-lås
Fn2-knapp på objektivet AF-ON
Inställningsring på objektivet (Varierar med objektiv)
f3 OK-knappen
  Fotograferingsläge Välj mittenfokuspunkt
Visningsläge Zoom på/av
  Zoom på/av Bildområde 1 : 1 (100 %)
f4 Slutartids- och bländarlås
  Slutartidslås Av
Bländarlås
f5 Anpassa kommandorattar
  Omvänd rotationsriktning

Exponeringskompensation: U

Slutartid/bländare: U

Ändra primär/sekundär

Exponeringsinställning: Av

Autofokusinställning: Av

Menyer och bildvisning Av
Bildmatning med sekundärratten 10 bilder
f6 Släpp knapp och anv. ratt Nej
f7 Invertera indikatorer
g1 Anpassa i-menyn Ställ in Picture Control;
Vitbalans;
Bildstorl. o. -hastighet/Bildkvalitet;
Mikrofonkänslighet;
Välj bildområde;
Mätning;
Wi-Fi-anslutning;
Aktiv D-Lighting;
Elektronisk vibrationsreducering;
Vibrationsreducering;
AF-områdesläge;
Fokusläge
g2 Anpassningar
  Fn1-knapp Vitbalans
Fn2-knapp Fokusläge/AF-områdesläge
AF-ON-knapp AF-ON
Sekundärväljarens mitt AE-/AF-lås
Avtryckare Ta foton
Inställningsring på objektivet (Varierar med objektiv)
g3 OK-knappen Välj mittenfokuspunkt
g4 AF-hastighet 0
  När den ska användas Alltid
g5 AF-följningskänslighet 4
g6 Visning av högdagrar
  Visningsmönster Av
Tröskel för visning av högdagrar 248

Standardinställningar för inställningsmenyn

Alternativ Standard
Tidszon och datum
  Sommartid Av
Monitorns ljusstyrka 0
Monitorns färgbalans A-B: 0, G-M: 0
Sökarens ljusstyrka Automatisk
Sökarens färgbalans A-B: 0, G-M: 0
Kontrollpanelens sökare Automatisk
Begränsa val av monitorläge
  Automatisk visningsomkopplare M
Endast sökare M
Endast monitor M
Prioritera sökaren M
Informationsdisplay Mörkt på ljust
AF-finjustering
  AF-finjustering (På/Av) Av
Rengöra bildsensorn
  Automatisk rengöring Rengör vid avstängning
Signalalternativ
  Signal på/av Av
Volym 2
Ton Låg
Pekskärmskontroller
  Aktiv./inaktiv. pekskärmskontr. Aktivera
Dragningar i helskärmsläge Vänster V höger
HDMI
  Upplösning Automatisk
Avancerade inställningar
  Omfång vid visning Automatisk
Styrning av extern inspelning Av
Djup för utdata 8 bitar
N-Log-inställning Av
Visningshjälp Av
Platsdata
  Väntelägestimer Aktivera
Ställ in klockan via satellit Ja
Alt. för trådlös fjärrkontroll (WR)
  LED-lampa
Kopplingsläge Sammanlänkning
Tilldela Fn på fjärrkontroll (WR) Ingen
Flygplansläge Inaktivera
Funktion utan minneskort Slutaren aktiverad