Följande tabell visar det ungefärliga antalet bilder som kan lagras på ett 64 GB Sony G-series QD-G64E XQD-kort med olika inställningar för bildkvalitet och storlek när FX (36 × 24) är valt för Välj bildområde (från juli 2018).

Z 7:

Bildkvalitet Bildstorlek Filstorlek 1 Antal bilder 1 Buffertkapacitet 2
NEF (RAW) Förlustfri komprimering 12 bitar Stor 44,7 MB 748 23
Mellan 31,5 MB 1 000 19
Liten 24,5 MB 1 400 19
14 bitar Stor 55,8 MB 654 19
Komprimerad 12 bitar 40,7 MB 1 000 23
14 bitar 49,4 MB 845 19
Okomprimerad 12 bitar 74,1 MB 748 23
14 bitar 85,1 MB 654 18
TIFF (RGB) Stor 134,6 MB 412 21
Mellan 76,5 MB 723 22
Liten 34,8 MB 1 500 25
JPEG 3 Hög Stor 17,2 MB 1 900 25
Mellan 11,7 MB 3 200 25
Liten 6,8 MB 6 500 25
Normal Stor 11,8 MB 3 700 25
Mellan 7,0 MB 6 400 25
Liten 3,5 MB 12 700 25
Låg Stor 3,8 MB 7 500 25
Mellan 2,6 MB 12 300 25
Liten 1,6 MB 24 100 25

Alla siffror är ungefärliga. Filstorlek, och med den buffertkapaciteten och antalet bilder som kan spelas in, varierar med inspelad scen.

Det maximala antalet exponeringar som kan lagras i minnesbufferten vid ISO 100. Kan minska i vissa situationer, till exempel med bildkvaliteter som är markerade med en stjärna (“m”) eller om automatisk distorsionskontroll är på.

Siffrorna förutsätter storleksprioriterande JPEG-komprimering. Om du väljer ett bildkvalitetsalternativ markerat med en stjärna (“m”; optimal komprimering) ökar filstorleken för JPEG-bilder. Antalet bilder och buffertkapaciteten sjunker i motsvarande grad.

Z 6:

Bildkvalitet Bildstorlek Filstorlek 1 Antal bilder 1 Buffertkapacitet 2
NEF (RAW) Förlustfri komprimering 12 bitar Stor 22,5 MB 1 300 35
Mellan 16,1 MB 1 900 26
Liten 12,7 MB 2 500 26
14 bitar Stor 28,2 MB 1 100 43
Komprimerad 12 bitar 20,4 MB 1 800 37
14 bitar 24,8 MB 1 500 43
Okomprimerad 12 bitar 38,5 MB 1 300 33
14 bitar 44,1 MB 1 100 34
TIFF (RGB) Stor 69,3 MB 759 27
Mellan 39,5 MB 1 300 31
Liten 18,4 MB 2 800 35
JPEG 3 Hög Stor 9,4 MB 3 400 44
Mellan 6,6 MB 5 600 50
Liten 4,0 MB 10 400 51
Normal Stor 6,4 MB 6 700 44
Mellan 3,9 MB 10 900 50
Liten 2,1 MB 19 900 51
Låg Stor 2,3 MB 13 000 46
Mellan 1,7 MB 20 800 50
Liten 1,2 MB 35 200 50

Alla siffror är ungefärliga. Filstorlek, och med den buffertkapaciteten och antalet bilder som kan spelas in, varierar med inspelad scen.

Det maximala antalet exponeringar som kan lagras i minnesbufferten vid ISO 100. Kan minska i vissa situationer, till exempel med bildkvaliteter som är markerade med en stjärna (“m”) eller om automatisk distorsionskontroll är på.

Siffrorna förutsätter storleksprioriterande JPEG-komprimering. Om du väljer ett bildkvalitetsalternativ markerat med en stjärna (“m”; optimal komprimering) ökar filstorleken för JPEG-bilder. Antalet bilder och buffertkapaciteten sjunker i motsvarande grad.