Detta avsnitt ingår som en objektivhandbok för köpare av NIKKOR Z 24–70mm f/4 S-objektivpaket. Observera att objektivpaket kanske inte är tillgängliga i vissa länder eller regioner.

Använda objektivet

Objektivets delar: Namn och funktioner

1 Motljusskydd Motljusskydd blockerar ljusstrålar som annars skulle orsaka linsöverstrålning eller ghost-effekt. De skyddar också objektivet.
2 Låsmarkering för motljusskydd Använd när motljusskyddet monteras.
3 Justeringsmarkering för motljusskydd
4 Monteringsmarkering för motljusskydd Använd när motljusskyddet monteras.
5 Zoomring Rotera för att zooma in eller ut. Se till att dra ut objektivet före användningen.
6 Brännviddsskala Fastställ den ungefärliga brännvidden när du zoomar objektivet in eller ut.
7 Markering för brännviddsskala
8 Inställningsring
 • Autofokusläge valt: I autofokusläge kan du vrida på denna anpassningsbara ring för att utföra en funktion som är vald med kameran.
 • Manuellt fokuseringsläge valt: Vrid för att fokusera.
9 Objektivets monteringsmarkering Använd när objektivet monteras på kameran.
10 Objektivets gummimonteringspackning
11 CPU-kontakter Används för att överföra data till och från kameran.
12 Fokuslägesväljare Välj A för autofokus, M för manuell fokusering. Notera att oavsett vilket alternativ som väljs måste fokus justeras manuellt när manuellt fokuseringsläge är valt med kamerans reglage.
13 Främre objektivlock
14 Bakre objektivlock

Montering och borttagning

Montera objektivet

 1. Stäng av kameran, ta bort kamerahuslocket och ta bort det bakre objektivlocket.

 2. Placera objektivet på kamerahuset, håll monteringsmarkeringen på objektivet uppriktad mot monteringsmarkeringen på kamerahuset och vrid sedan objektivet moturs tills det klickar på plats.

Ta bort objektivet

 1. Stäng av kameran.

 2. Håll in objektivlåsknappen samtidigt som du vrider objektivet medurs.

Innan användningen

Objektivet är indragbart och måste dras ut innan det används. Vrid på zoomringen såsom det visas tills objektivet klickar in i utdraget läge. Bilder kan endast tas när markeringen för brännviddsskalan pekar på en position mellan 24 och 70 på brännviddskalan.

Bilder kan tas vid dessa brännvidder

För att dra in objektivet, vrid zoomringen i motsatt riktning, och stoppa när du når (I)-positionen på brännviddskalan.

Om kameran slås på med objektivet indraget visas en varning. Dral ut objektivet före användningen.

Montera och ta bort motljusskyddet

Rikta upp monteringsmarkeringen för motljusskyddet (I) med justeringsmarkeringen för motljusskyddet (I) och vrid sedan på skyddet (w) tills I-markeringen är uppriktad mot låsmarkeringen för motljusskyddet (K).

För att ta bort skyddet, utför ovanstående steg i omvänd ordning.

När du monterar eller tar bort skyddet, håll i det nära I-symbolen på basen och undvik att hålla i det för hårt. Skyddet kan vändas och monteras på objektivet när det inte används.

När objektivet är monterat

Fokuspositionen kan ändras om du stänger av kameran och sedan slår på den igen efter fokuseringen. Fokusera om innan fotograferingen. Om du har fokuserat på en förvald plats medan du väntar på att ditt motiv ska dyka upp rekommenderar vi att du inte stänger av kameran tills bilden är tagen.

Försiktighetsåtgärder vid användning

 • Plocka inte upp eller håll i objektivet eller kameran bara med motljusskyddet.
 • Håll CPU-kontakterna rena.
 • Om objektivets gummimonteringspackning skulle skadas, sluta omedelbart använda objektivet och ta med det till en Nikon-auktoriserad serviceverkstad för reparation.
 • Sätt tillbaka de främre och bakre objektivlocken när objektivet inte används.
 • Skydda objektivets inre delar genom att inte förvara det i direkt solljus.
 • Håll objektivet torrt. Om de inre mekanismerna rostar kan det orsaka ohjälpliga skador.
 • Om objektivet lämnas på en extremt varm plats kan det skada eller förvränga delar som är gjorda av förstärkt plast.
 • Snabba temperaturförändringar kan orsaka skadlig kondensation inuti och utanpå objektivet. Innan du tar objektivet från en varm till en kall omgivning eller tvärt om, placera det i sin väska eller en plastpåse för att sakta ner temperaturförändringen.
 • Vi rekommenderar att du placerar objektivet i sin väska för att skydda det mot repor under transport.

Objektivskötsel

 • Att ta bort damm är normalt tillräckligt för att rengöra objektivets glasytor.
 • Fläckar och fingeravtryck kan tas bort från fluorbelagda objektivelement med en mjuk, ren bomullsduk eller objektivrengöringspapper; rengör från mitten och utåt med en cirkelrörelse. För att ta bort svåra fläckar, torka försiktigt med en mjuk trasa lätt fuktad med en liten mängd destillerat vatten, etanol eller objektivrengöringsmedel. Eventuella droppformade märken som blir kvar från denna process på den vatten- och oljeavvisande ytan kan sedan tas bort med en torr trasa.
 • När du rengör objektivelement som inte är fluorbelagda, ta bort fläckar och fingeravtryck med en mjuk, ren bomullsduk eller objektivrengöringspapper lätt fuktat med en liten mängd etanol eller objektivrengöringsmedel. Torka försiktigt från mitten och utåt med en cirkelrörelse, var försiktig för att inte lämna fläckar, och rör inte objektivet med fingrarna.
 • Använd aldrig organiska lösningsmedel såsom thinner eller bensen för att rengöra objektivet.
 • Neutral Color (NC)-filter (säljs separat) och liknande kan användas för att skydda det främre objektivelementet.
 • Om objektivet inte ska användas under en längre tid, förvara det på en sval, torr plats för att förhindra mögel och rost. Förvara inte i direkt solljus eller med malkulor som innehåller nafta eller kamfer.

Tillbehör

Medföljande tillbehör

 • 72 mm främre objektivlock LC-72B med klickfäste
 • Bakre objektivlock LF-N1
 • Motljusskydd med bajonettfäste HB-85
 • Objektivväska CL-C1

Använda objektivväskan

 • Väskan är avsedd för att skydda objektivet mot repor, inte från fall eller andra fysiska stötar.
 • Väskan är inte vattentålig.
 • Materialet som används i väskan kan blekna, blöda, krympa eller ändra färg när det gnids eller är blött.
 • Ta bort damm med en mjuk borste.
 • Vatten och fläckar kan tas bort från ytan med en mjuk, torr trasa. Använd inte alkohol, bensen, thinner eller andra flyktiga kemikalier.
 • Förvara inte på platser som är utsatta för direkt solljus eller hög temperatur eller hög luftfuktighet.
 • Använd inte väskan för att rengöra monitorn eller objektivelement.
 • Var försiktig så att objektivet inte faller ur väskan under transport.

Material: Polyester

Kompatibla tillbehör

72 mm påskruvbara filter

Filter

Använd endast ett filter i taget. Ta bort motljusskyddet innan du monterar filter eller roterande cirkulära polariseringsfilter.

Specifikationer

Fäste Nikon Z-fattning
Brännvidd 24–70 mm
Maximal bländare f/4
Objektivkonstruktion 14 element i 11 grupper (inklusive 1 ED-linselement, 1 asfäriskt ED-element, 3 asfäriska element, element med Nano Crystal Coat och ett fluorbelagt främre objektivelement)
Bildvinkel
 • FX-format: 84°–34° 20´
 • DX-format: 61°–22° 50´
Brännviddsskala Graderad i millimeter (24, 28, 35, 50, 70)
Fokuseringssystem Inre fokuseringssystem
Minsta fokusavstånd 0,3 m från skärpeplanet vid alla zoompositioner
Diafragmablad 7 (rundad diafragmaöppning)
Bländarområde f/4–22
Filterstorlek 72 mm (P = 0,75 mm)
Mått Ca 77,5 mm maximal diameter × 88,5 mm (avstånd från kameraobjektivets monteringsfläns när objektivet är indraget)
Vikt Ca 500 g

Nikon förbehåller sig rätten att ändra utseende, specifikationer och prestanda för denna produkt när som helst och utan föregående meddelande.