I detta avsnitt finns namnen på och placeringen av kamerans reglage och displayer.

Kamerahus

1 Funktionsratt
2 Ögla för kamerarem
3 Upplåsningsknapp för funktionsratten
4 Stereomikrofon
5 Filminspelnings-knapp
6 Strömbrytare
7 Avtryckare
8

E-knapp

9

S-knappen

10 Skärpeplansmarkering (E)
11 Primär kommandoratt
12 Högtalare
13 Kontrollpanel
14 Tillbehörssko (för extra blixt)

1 Bildsensor
2 Monitorlägesknappen
3

AF-hjälplampa

Lampa för röda ögon-reducering

Lampa för självutlösare

4 Skydd för tillbehörskontakt och USB- och HDMI-kontakter
5 Skydd för hörlurs- och mikrofonkontakter
6 Objektivets monteringsmarkering
7 Hörlurskontakt
8 CHARGE-lampa
9 USB-kontakt
10 HDMI-kontakt
11 Tillbehörskontakt
12 Anslutning för extern mikrofon
13 Kamerahuslock

Vidrör inte bildsensorn

Under inga omständigheter får bildsensorn utsättas för tryck, vidröras med rengöringsredskap eller utsättas för kraftiga luftströmmar från en blåspensel. Dessa åtgärder kan orsaka att sensorn repas eller skadas på annat sätt. För information om att rengöra bildsensorn, se “Rengöring av bildsensorn” (0 Rengöring av bildsensorn).

Bildsensor

1 Ögonsensor
2 Sökare
3 Sökarlock
4

K-knapp

5

O-knapp

6 Monitor
7 Dioptrijusteringskontroll
8 DISP-knapp
9 Foto/filmväljare
10 AF-ON-knapp
11 Sekundärväljare
12

i-knapp

13 Lucka till minneskortsfack
14 Åtkomstlampa för minneskort
15 J-knapp
16 Multiväljare
17 G-knapp
18

c (E)-knapp

19

W (Q)-knapp

20

X-knapp

Monitorn

Monitorns vinkel kan justeras såsom det visas.

1 Sekundär kommandoratt
2 Fn1-knapp
3 Fn2-knapp
4 Batteriluckans spärr
5 Lucka för batterifack
6 Objektivfäste
7 Objektivlåsknapp
8 CPU-kontakter
9 Stativgänga
10 Lock för strömkontakt

Produktens serienummer

Serienumret för denna produkt kan hittas genom att öppna monitorn.

Kontrollpanelen

Kontrollpanelen lyser när kameran är påslagen. Med standardinställningarna visas följande indikatorer. För en fullständig lista över indikatorerna som visas på kontrollpanelen, se “Kontrollpanelen” (0 Kontrollpanelen).

1 Slutartid
2 Bländare
3 Batteriindikator
4 “k” (visas när minne finns för fler än 1 000 exponeringar)
5 Antal återstående exponeringar
6 Utlösarläge
7 ISO-känslighet

Monitorn och sökaren

Med standardinställningarna visas följande indikatorer i monitorn och sökaren i fotoläge.För en fullständig lista över indikatorer, se “Kamerans display och kontrollpanel” (0 Kamerans display och kontrollpanel).

Monitor

Sökare

1 Fotograferingsläge
2 Fokuspunkt
3 Utlösarläge
4 Fokusläge
5 AF-områdesläge
6 Aktiv D-Lighting
7 Picture Control
8 Vitbalans
9 Bildområde
10 Bildstorlek
11 Bildkvalitet
12 i-ikon
13

Exponeringsindikator

Display för exponeringskompensation

14 “k” (visas när minne finns för fler än 1 000 exponeringar)
15 Antal återstående exponeringar
16 ISO-känslighet
17

Indikator för ISO-känslighet

Indikator för automatisk ISO-känslighet

18 Bländare
19 Slutartid
20 Mätning
21 Batteriindikator
22 Slutartyp
23 Indikator för vibrationsreducering
24 Pekskärmsfotografering
25 “Klocka inte inställd”-indikator

Följande alternativ visas i filmläge.

Monitor

Sökare

1

Inspelningsindikator

Inspelning inaktiverad

2 Återstående tid
3 Bildstorl. o. -hastighet/Bildkvalitet
4 Filnamn
5 Utlösarläge (stillbildsfotografering)
6 Motivföljning
7 Ljudnivå
8 Mikrofonkänslighet
9 Frekvensomfång
10 AF-områdesmarkeringar