Ta reda på hur du förvarar, rengör och vårdar din kamera.

Lagring

När kameran inte ska användas under en längre tid, ta bort batteriet och förvara det på en sval, torr plats med polskyddet fastsatt. För att förhindra uppkomsten av mögel, förvara kameran på en torr, välventilerad plats. Förvara inte kameran tillsammans med malkulor som innehåller nafta eller kamfer eller på platser som:

 • är dåligt ventilerade eller har högre luftfuktighet än 60 %,
 • innehåller utrustning som ger upphov till kraftiga elektromagnetiska fält, t.ex. tv- och radioapparater eller
 • utsätts för temperaturer över 50 °C eller under –10 °C

Rengöring

Använd inte alkohol, thinner eller andra flyktiga kemikalier.

 • Kamerahus: Använd en blåspensel för att avlägsna damm och ludd, torka sedan försiktigt med en mjuk, torr duk. Om du har använt kameran på stranden eller vid kusten, torka då bort sand och salt med en duk som är lätt fuktad med destillerat vatten och torka den därefter noggrant. Viktigt: Damm eller främmande ämnen inuti kameran kan orsaka skador som inte omfattas av garantin.
 • Objektiv, sökare: Glasytor skadas lätt. Ta bort damm och ludd med en blåspensel. Om du använder renblåsningsspray, håll burken lodrätt för förhindra att vätska töms ut. För att ta bort fingeravtryck och andra fläckar, fukta en liten mängd objektivrengöringsmedel på en mjuk trasa och rengör försiktigt.
 • Monitor: Ta bort damm och ludd med en blåspensel. När du tar bort fingeravtryck eller andra fläckar, torka ytan försiktigt med en mjuk duk eller ett sämskskinn. Tryck inte, eftersom det kan leda till skador eller fel.

Rengöring av bildsensorn

Om du misstänker att smuts eller damm på bildsensorn påverkar dina fotografier kan du rengöra sensorn med alternativet Rengöra bildsensorn i inställningsmenyn. Sensorn kan rengöras när som helst med alternativet Rengör nu, eller så kan rengöringen utföras automatiskt när kameran stängs av. Om rengöring av bildsensorn inte löser problemet, kontakta en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.

“Rengör nu”

Håll kameran med undersidan nedåt, välj Rengöra bildsensorn i inställningsmenyn, markera sedan Rengör nu och tryck på J. Kameran kontrollerar och rengör bildsensorn. Inga andra åtgärder kan utföras innan rengöringen är slutförd. Ta inte bort eller koppla ur strömförsörjningen innan rengöringen avslutas och inställningsmenyn visas.

Rengöring av bildsensorn

Om du använder kamerareglagen under avstängningen avbryts rengöringen av bildsensorn.

Om bildsensorn rengörs flera gånger i följd kan bildsensorrengöringen inaktiveras tillfälligt för att skydda kamerans interna kretsar. Rengöring kan utföras igen efter en kort paus.

“Automatisk rengöring”

Välj bland följande alternativ:

6 Rengör vid avstängning Bildsensorn rengörs automatiskt varje gång kameran stängs av.
  Rengöring av Automatisk rengöring av bildsensorn avstängd.
 1. Välj Automatisk rengöring.

  Visa menyn Rengöra bildsensorn enligt beskrivningen i “Rengör nu” (0 “Rengör nu”). Markera Automatisk rengöring och tryck på 2.

 2. Välj ett alternativ.

  Markera ett alternativ och tryck på J.

Manuell rengöring

Om främmande ämnen inte kan tas bort från bildsensorn med funktionen för rengöring av bildsensorn, kan sensorn rengöras manuellt enligt förklaringen nedan. Notera dock att sensorn är extremt ömtålig och lätt kan skadas; vi rekommenderar att manuell rengöring endast utförs av en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.

 1. Ta bort objektivet.

  Stäng av kameran och ta bort objektivet eller kamerahuslocket.

 2. Kontrollera bildsensorn.

  Håll kameran så att ljuset faller på bildsensorn, och kontrollera om det finns damm eller ludd på sensorn. Fortsätt till steg 4 om inga främmande ämnen upptäcks.

 3. Rengör bildsensorn.

  Avlägsna damm och ludd från sensorn med en blåsbälg. Använd inte en blåspensel, eftersom borsthåren kan skada bildsensorn. Smuts som inte kan tas bort med en blåsbälg kan bara avlägsnas av Nikon-auktoriserad servicepersonal. Du får under inga omständigheter vidröra eller torka av sensorn.

 4. Sätt tillbaka objektivet eller kamerahuslocket.

Främmande ämnen på bildsensorn

Främmande ämnen som kommer in i kameran när objektiv eller kamerahuslock tas bort eller byts ut (eller i mycket sällsynta fall smörjmedel eller fina partiklar från själva kameran) kan fastna på bildsensorn, där de kan synas på fotografier som tas under vissa förhållanden. Skydda kameran när inget objektiv är monterat genom att alltid sätta på det medföljande kamerahuslocket, och avlägsna först noggrant allt damm och andra främmande ämnen som kan finnas på kamerafäste, objektivfäste och kamerahuslock. Undvik att montera kamerahuslocket eller byta objektiv i dammiga omgivningar.

Om främmande ämnen kommer in på bildsensorn, använd alternativet rengöring av bildsensorn enligt beskrivningen i “Rengöring av bildsensorn” (0 Rengöring av bildsensorn). Om problemet kvarstår, rengör sensorn manuellt (0 Manuell rengöring) eller låt den rengöras av auktoriserad Nikon-servicepersonal. Fotografier som påverkats av förekomsten av främmande ämnen på sensorn kan retuscheras med bildrengöringsalternativen som finns tillgängliga i vissa bildapplikationer.

Service av kameran och tillbehören

Kameran är en precisionsenhet och kräver regelbunden service. Nikon rekommenderar genomgång av kameran av återförsäljaren eller en Nikon-auktoriserad servicerepresentant en gång om året eller vartannat år och service vart tredje till femte år (mot avgift). Regelbunden genomgång och service rekommenderas särskilt vid yrkesmässig användning av kameran. Alla tillbehör som används regelbundet tillsammans med kameran, t.ex. objektiv eller extra blixtar, bör tas med vid genomgång eller service av kameran.