Använd knapparna X och W (Q) för att växla mellan helskärmsläge och miniatyrbildsvisning.

Helskärmsläge

X 

 W (Q)

Miniatyrbildsvisning

X 

 W (Q)

X 

 W (Q)

Helskärmsläge

Tryck på K-knappen för att visa den senaste bilden i helskärm på displayen. Ytterligare bilder kan visas genom att trycka på 4 eller 2; för att visa ytterligare information om den aktuella bilden, tryck på 1 eller 3 eller tryck på DISP-knappen (0 Fotoinformation).

Miniatyrbildsvisning

För att visa flera bilder, tryck på W (Q)-knappen när en bild visas i helskärmsläge. Antalet bilder som visas ökar från 4 till 9 till 72 varje gång W (Q)-knappen trycks in, och minskar med varje tryck på X-knappen. Använd multiväljaren för att markera bilder.

Pekskärmskontroller

Pekskärmskontroller kan användas när bilder visas i monitorn (0 Bildvisning).

Rotera hög

För att visa “högkantsbilder” i stående format, välj för alternativet Rotera hög i visningsmenyn.

Visning av tagen bild

När har valts för Visning av tagen bild i visningsmenyn visas fotografier automatiskt efter fotograferingen (eftersom kameran redan är i rätt riktning roteras inte bilder automatiskt vid visning av tagen bild). Om På (endast monitor) är markerat visas inte foton i sökaren. I serietagningslägen startar visningen när fotograferingen avslutas, och det första fotografiet i den aktuella serien visas.