Håll in S-knappen och vrid på den primära kommandoratten för att justera kamerans ljuskänslighet i enlighet med den mängd ljus som finns tillgänglig. Den aktuella inställningen visas i fotograferingsinformationen och kontrollpanelen. Välj bland inställningar från ISO 64 till ISO 25600 (eller med Z 6, från ISO 100 till ISO 51200). Inställningar från ungefär 0,3 till 1 EV under det lägsta av dessa värden och 0,3 till 2 EV över det högsta finns också tillgängliga för speciella situationer. b-läget har ett ytterligare ISO-A (auto)-alternativ.

S-knappen

Primär kommandoratt

ISO-känslighet

Ju högre ISO-känslighet, desto mindre ljus behövs för exponeringen, vilket ger möjlighet till kortare slutartider eller mindre bländare, men risken är större att bilden påverkas av brus (slumpmässigt utspridda ljusa pixlar, dimma eller ränder). Brus är särskilt sannolikt vid inställningar mellan Hög 0,3 och Hög 2.

Hög 0,3–Hög 2

Hög 0,3 till Hög 2 motsvarar ISO-känsligheter på 0,3–2 EV över det högsta numeriska värdet. Hög 0,3 motsvarar ISO 32000 (Z 7) eller ISO 64000 (Z 6), medan Hög 2 motsvarar ISO 102400 (Z 7) eller ISO 204800 (Z 6).

Låg 0,3–Låg 1

Låg 0,3 till Låg 1 motsvarar ISO-känsligheter på 0,3–1 EV under det lägsta numeriska värdet. Låg 0,3 motsvarar ISO 50 (Z 7) eller ISO 80 (Z 6), medan Låg 1 motsvarar ISO 32 (Z 7) eller ISO 50 (Z 6). Använd för större bländare eller långa slutartider i stark belysning. Högdagrar kan förlora vissa detaljer. I de flesta fall rekommenderas ISO-känsligheter vid eller över det lägsta numeriska värdet.

Automatisk ISO-känslighet

I lägena P, S, A och M kan automatisk ISO-känslighet aktiveras eller inaktiveras genom att hålla in S-knappen och vrida på den sekundära kommandoratten. När automatisk ISO-känslighet är aktiverad justeras ISO-känsligheten automatiskt om optimal exponering inte kan uppnås med värdet som valts med S-knappen och den primära kommandoratten. För att förhindra att ISO-känsligheten blir för hög kan du välja en övre gräns från ISO 100 (Z 7) eller ISO 200 (Z 6) till Hög 2 med alternativet Inställningar för ISO-känslighet > Högsta känslighet i fotograferingsmenyn.

Sekundär kommandoratt

S-knappen

När automatisk ISO-känslighet är aktiverad visar fotograferingsinformationen ISO AUTO och kontrollpanelen ISO-A. När känsligheten ändras från det värde som valts av användaren visas det ändrade värdet på displayen.

Monitor

Kontrollpanel

Automatisk ISO-känslighet

Om ISO-känsligheten som valts av användaren är högre än den som valts för Högsta känslighet när automatisk ISO-känslighet är aktiverad används det värde som valts av användaren i stället. När en blixt används begränsas slutartiden till värden mellan den tid som valts för Anpassad inställning e1 (Blixtsynkhastighet) och den tid som valts för Anpassad inställning e2 (Blixtslutartid).