Språkalternativet i inställningsmenyn markeras automatiskt första gången menyerna visas. Välj ett språk och ställ in kameraklockan.

 1. Slå på kameran.

  Vrid strömbrytaren till ON (på).

 2. Välj Språk (Language) i inställningsmenyn.

  Tryck på G-knappen för att visa kamerans menyer, markera sedan Språk (Language) i inställningsmenyn och tryck på 2 (för information om att använda menyer, se “G-knappen”, 0 G-knappen).

 3. Välj ett språk.

  Tryck på 1 eller 3 för att markera önskat språk och tryck på J (de språk som är tillgängliga varierar beroende på det land eller region där kameran ursprungligen köptes).

 4. Välj Tidszon och datum.

  Markera Tidszon och datum och tryck på 2.

 5. Välj en tidszon.

  Välj Tidszon och välj din aktuella tidszon (displayen visar valda städer i den valda zonen och skillnaden mellan tiden i den valda tidszonen och UTC-tid). Tryck på J för att spara ändringarna och återgå till menyn för tidszon och datum.

 6. Slå på eller stäng av sommartid.

  Välj Sommartid, markera sedan eller Av och tryck på J. Om väljs flyttas klockan fram en timme.

 7. Ställ in klockan.

  Välj Datum och tid och använd multiväljaren för att ställa in klockan. Tryck på J när du har ställt klockan på rätt datum och tid (notera att kamerans klocka använder 24-timmarsvisning).

 8. Välj ett datumformat.

  Datumformat För att välja i vilken ordning år, månad och dag visas, välj Datumformat, markera önskat alternativ och tryck på J.

 9. Återgå till fotograferingsläget.

  Tryck in avtryckaren halvvägs för att återgå till fotograferingsläge.

t (“Klocka ej inställd”)-ikonen

Kameraklockan drivs av en oberoende, uppladdningsbar strömkälla, som laddas upp efter behov när huvudbatteriet är installerat. Två dagars laddning driver klockan i ungefär en månad. Om en t-ikon blinkar på displayen har klockan återställts och datum och tid som sparas med nya fotografier blir inte korrekta. Använd alternativet Tidszon och datum > Datum och tid i inställningsmenyn för att ställa in klockan på korrekt tid och datum (0 Tidszon och datum).

SnapBridge

Använd SnapBridge-appen för att synkronisera kameraklockan med klockan på en smartphone eller surfplatta (smart enhet). Se onlinehjälpen för SnapBridge för mer information.